Kontakt os

Organisationen

Her kan du se, hvordan organisationen FMS er bygget op.

Organisationsdiagram

Klik på billedet for at se fuld pdf.

om-fms/organisation/organisationsdiagram.png

Bestyrelse

Bestyrelsesformand: Kim Baarsøe, kim@baarsoe.dk

Næstformand: Finn Jeppesen, f.jeppesen@hotmail.com

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Jan Rose Andresen, jra@mmf.dk
Martin Sørensen, maso@danskmetal.dk
Ole Steen Hansen, ole.s.hansen@fredericia.dk

Medarbejderrepræsentant: Lars Jenry Petersen, ljp@fms.dk

Studierådsrepræsentanter:
Mads Enggaard Laugesen (FRC), E20231011@edu.fms.dk 
Maik Bach (ESB), EES2021217@edu.fms.dk 

Arbejdsmiljøudvalg

Formålet med arbejdsmiljøudvalget er at have et samarbejdsorgan, der sikrer at  arbejdsmiljøet på Fredericia Maskinmesterskole, både i Esbjerg og Fredericia, lever op til de krav og regler, som er udstukket i lovgivningen og i skolens politikker.

Herudover er formålet at have et forum, hvor emner, der har relevans for skolens arbejdsmiljø, kan blive drøftet og bearbejdet, og hvor emner, der er besluttet i samarbejdsudvalget, SU, kan blive efterbehandlet og implementeret.

Arbejdsmiljøleder: Mette Thidemann, prorektor

Medlemmer:
Karsten Jepsen, studiechef
Lars Ole Pallesen, driftschef
Jan Meincke Iversen, lektor
Mike Mindedahl Ibsgaard, IT-koordinator

Kontaktinfo på medlemmerne kan findes under fanen Kontakt.

Samarbejdsudvalg

Formålet med samarbejdsudvalget, SU, er at have et overordnet samarbejdsorgan, hvori både skolens ledelse og medarbejdere er repræsenteret.

SU’s opgaver er i overensstemmelse med ”Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten” ved ”Samarbejdsaftalen 2013”.

Overordnet er opgaverne at behandle relevante emner inden for arbejds- og personaleforhold, der har betydning for arbejdspladsen, herunder:

 • Arbejds- og personaleforhold
 • Tillid, samarbejde og trivsel
 • Omstilling på arbejdspladsen

 

Ledelsesrepræsentanter
Jens Færgemand Mikkelsen, rektor, formand for SU
Mette Thidemann, prorektor
Karsten Jepsen, studiechef
Lars Ole Pallesen, driftchef

Medarbejder-/tillidsrepræsentanter
Peter Skovgaard, lektor, næstformand i SU
Gitte Hansen, teknisk og administrativt personale
Lene Rosenlund, ingeniører, magistre, mv.
Thomas Jensen, værksted og el-team

Pædagogisk udvalg

Pædagogisk udvalg skal blandt andet:

 • bidrage til at sikre fremdriften og understøtte de pædagogiske tanker i studieordningen.
 • understøtte og facilitere den pædagogiske udvikling, pædagogiske tiltag rettet mod den enkelte undervisers praksis og udvikling.
 • udvikle skolens eksamensformer.

Medlemmer:

Mette Thidemann, prorektor
Karsten Jepsen, studiechef
Svenning H. Møller, underviser
Jan Meincke Iversen, underviser
Jan Almind, underviser
Lene Rosenlund, underviser
Jakob Langkjær, underviser
Hans Thomsen, underviser
Sune Laursen, studierådsformand i FRC
Maik Bach, studierådsformand i ESB

Uddannelsesudvalg

Formål

Uddannelsesudvalget skal blandt andet medvirke til at sikre den regionale dækning af maskinmesteruddannelsen, bidrage til vækst og udvikling af erhverv og profession, herunder sikre at der er fokus på uddannelsens særlige faglige profil, identitet og kultur. 

Udvalget beslutter, om der skal være to eller fire møder årligt, derudover er det muligt at indkalde til ekstraordinært møde. 

Sammensætning

 • Uddannelsesudvalget består af 15-20 medlemmer:
 • 8-12 medlemmer fra virksomheder i Region Syddanmark inden for professionen, men blandet mellem forskellige brancher.
 • 1 medlem med indsigt i de gymnasiale uddannelser (gymnasierektor).
 • 1 medlem af Maskinmestrenes Forening.
 • 1 medlem blandt medarbejderne ved FMS.
 • Ad hoc deltagelse af medarbejdere fra FMS, hvis der er emner, som tages op med interesse for andre end det faste medlem.
 • Studierådsformænd ved FMS.
 • 1 medlem fra kommune/erhvervsudvikling.
 • Studiechef, prorektor og rektor for maskinmesteruddannelsen på FMS
bubble