Kontakt os

Organisationen

Her kan du se, hvordan organisationen FMS er bygget op.

Organisationsdiagram

Klik på billedet for at se fuld pdf.

om-fms/organisation/organisationsdiagram-fredericia-maskinmesterskole-2022_vol2.jpg

Bestyrelse

Bestyrelsesformand: Kim Baarsøe, kim@baarsoe.dk

Næstformand: Finn Jeppesen, f.jeppesen@hotmail.com

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Jan Rose Andresen, jra@mmf.dk
Martin Sørensen, maso@danskmetal.dk
Steen Wrist, steen.wrist@fredericia.dk

Medarbejderrepræsentant: Lars Jenry Petersen, ljp@fms.dk

Studierådsrepræsentanter:
Sune Laursen (FRC), E20202017@edu.fms.dk
Jens Antonsen Skourup (ESB), GES2019108@edu.fms.dk

Arbejdsmiljøudvalg

Formålet med arbejdsmiljøudvalget er at have et samarbejdsorgan, der sikrer at  arbejdsmiljøet på Fredericia Maskinmesterskole, både i Esbjerg og Fredericia, lever op til de krav og regler, som er udstukket i lovgivningen og i skolens politikker.

Herudover er formålet at have et forum, hvor emner, der har relevans for skolens arbejdsmiljø, kan blive drøftet og bearbejdet, og hvor emner, der er besluttet i samarbejdsudvalget, SU, kan blive efterbehandlet og implementeret.

Arbejdsmiljøleder: Mette Thidemann, uddannelseschef 

Medlemmer:
Karsten Jepsen, studiechef
Lars Ole Pallesen, driftschef
Jan Meincke Iversen, lektor
Thomas Bendesen, pedelmedhjælper

Kontaktinfo på medlemmerne kan findes under fanen Kontakt.

Samarbejdsudvalg

Formålet med samarbejdsudvalget, SU, er at have et overordnet samarbejdsorgan, hvori både skolens ledelse og medarbejdere er repræsenteret.

SU’s opgaver er i overensstemmelse med ”Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten” ved ”Samarbejdsaftalen 2013”.

Overordnet er opgaverne at behandle relevante emner inden for arbejds- og personaleforhold, der har betydning for arbejdspladsen, herunder:

  • Arbejds- og personaleforhold
  • Tillid, samarbejde og trivsel
  • Omstilling på arbejdspladsen

 

Ledelsesrepræsentanter
Jens Færgemand Mikkelsen, rektor
Karsten Jepsen, studiechef
Linda Hansen, økonomichef

Medarbejder-/tillidsrepræsentanter
Gitte Hansen, teknisk og administrativt personale
Carsten Kjærgaard, ingeniører, magistre, mv.
Peter Skovgaard, lektor

Studierepræsentanter
Jens Antonsen Skourup,  studierådsformand i Esbjerg
Sune Laursen, studierådsformand i Fredericia

Ledelsessupport
Sidse Gomez Ravnmark

Pædagogisk udvalg

Pædagogisk udvalg skal blandt andet:

  • bidrage til at sikre fremdriften og understøtte de pædagogiske tanker i studieordningen.
  • understøtte og facilitere den pædagogiske udvikling, pædagogiske tiltag rettet mod den enkelte undervisers praksis og udvikling.
  • udvikle skolens eksamensformer.

Medlemmer:

 

bubble