Kontakt os

Mission, vision & værdier

Mission

Vi uddanner fremtidens tekniske ledere, til gavn for miljøet og det globale samfund.

 

Vision

Alle væsentlige teknologier ledes af tekniske ledere - vi uddanner de bedste!

 

Værdier

Vores værdier er FINE:

Faglighed

Definition: At kunne mestre de teorier, metoder, arbejdsgange og dokumentationer, der indgår i en profession, på et sikkert og højt niveau.

Høj faglighed er synonym med FMS. Vi sætter en ære i at være på et højt fagligt niveau og anser det som vores kvalitetsstempel.

Ved faglighed forstår vi at:

 • vi er kvalitetsbevidste og bestræber os på at levere høj faglighed i alle afdelinger.
 • vi gør meget ud af at vores undervisning er på et højt fagligt niveau, både på maskinmesteruddannelsen og på vores kurser.
 • vi udvikler vores faglighed gennem efter- og videreuddannelse af medarbejdere samt vidensdeling på tværs i hele organisationen.
 • vi er bevidste om egne stærke og svage sider og bruger hinandens ressourcer.

 

Innovation

Definition: Skabelse eller indførelse af noget der ændrer den etablerede metode eller opfattelse, fx af teknisk eller videnskabelig art.

At være innovativ betyder, at FMS er i stand til at tænke nyt og afprøve nye metoder og måder at gøre tingene på. Det betyder, at hele organisationen er forandringsparat og, at vi løbende forbedrer os i det, vi gør. Vi er hele tiden i fremdrift.

Ved at være innovative forstår vi at:

 • vi har mod til at gå foran.
 • vi er forandringsparate.
 • vi udvikler os i samarbejde med erhvervet.
 • vi lytter til de studerende og udvikler i samarbejde studiemiljøet.
 • vi lytter til hinanden og søger løbende at skabe forbedringer i hele organisationen.

 

Nærhed

Definition: Det at befinde sig inden for kort afstand af noget eller nogen.

FMS’s sociale kendetegn er nærhed. Nærhed er vigtigt, fordi det danner grundlag for et godt samarbejde, hvor åbenhed, hensyntagen og hjælpsomhed er centrale emner for os.

Ved nærhed forstår vi at:

 • alle skal føle sig velkomne og som en del af FMS.
 • vi er hjælpsomme overfor hinanden, hvad enten det er mellem medarbejdere internt, mellem medarbejdere og studerende eller overfor besøgende.
 • vi udviser respekt for hinanden.
 • vi påtager os et socialt ansvar og hjælper medarbejdere eller studerende, der har behov for det.
 • vi behandler studerende og kursister personligt.
 • ledelsen prioriterer nære relationer til medarbejderne.

 

Engagement 

Definition: Det at være meget interesseret, optaget af noget eller nogen. Det at være inddraget, forpligtet i forhold til noget eller nogen.

På Fredericia Maskinmesterskole lægger vi vægt på engagement, fordi vi tror på, det fremmer udviklingen både fagligt og socialt. Engagement medvirker til arbejdsglæde i dagligdagen og er med til at skabe succes.

Ved engagement forstår vi at:

 • både medarbejdere og studerende har stor indflydelse på hverdagen.
 • vore medarbejdere og studerende selv tager initiativer og kommer med forslag og ideer til løsninger og forbedringer.
 • det er tilladt at prøve nye ting af.
 • vi alle har et ansvar for at løse problemer, når de opstår.
 • vi løser vore opgaver ordentligt.
 • vi hjælper hinanden med at kommunikere bedst muligt.

om-fms/fine-9701_hjem.jpg

bubble