Kontakt os

Dokumentation og kvalitet

FMS har et kvalitetssystem, der lever op til kravene i Bekendtgørelsen om godkendelse og kvalitetssikring m.v. af maritime uddannelser.

Nedenfor kan du finde karaktergennemsnit, overordnede politikker og de procedurer, som vedrører undervisning, eksamen, maskinmesterstuderende og sikkerhed på FMS.

Rammekontrakt

FMS' rammekontrakt er indgået med uddannelses- og forskningsministeren og indeholder strategiske mål for FMS' kerneopgaver i perioden 2018-2021.

Læs rammekontrakten

Politikker 

Kvalitetspolitik

Alkoholpolitik

Finansiel strategi

Handicappolitik

IT-politik

Persondata

Sociale klausuler

Karaktergennemsnit

Karaktergennemsnit 2021

Karaktergennemsnit 2020

Karaktergennemsnit 2019

Karaktergennemsnit 2018

Karaktergennemsnit 2017

Årskarakterer

Årsrapporter

Årsrapport 2013
Årsrapport 2014
Årsrapport 2015
Årsrapport 2016
Årsrapport 2017
Årsrapport 2018
Årsrapport 2019
Årsrapport 2020

Projekt om maskinmesterkultur

I løbet af 2016 og 2017 gennemførte antropolog Marie Ravn et projekt om maskinmesterkultur.

Formålet med projektet var at undersøge maskinmestres identitet og selvopfattelse med henblik på at få beskrevet den kultur, som maskinmesterskoler videregiver til de studerende, og samtidig afdække dens betydning og relevans i forhold til maskinmestres ændrede jobfunktioner.

Projektet gennemførtes som et samarbejde mellem FMS, MSK og Maskinmestrenes Forening med støtte fra Den Danske Maritime Forening.

Den endelige rapport, Maskinmesterkulturens nye veje, kan læses her.

Vedtægter

Fredericia forretningsorden 2014 - gældende

Vedtægter underskrevet marts 2014 - gældende

bubble