Kontakt os

Dokumentation & kvalitet

FMS har et kvalitetssystem, der lever op til kravene i Bekendtgørelsen om godkendelse og kvalitetssikring m.v. af maritime uddannelser.

Nedenfor kan du bl.a. finde karaktergennemsnit, overordnede politikker og de procedurer, som vedrører undervisning, eksamen, maskinmesterstuderende og sikkerhed på FMS.

Rammekontrakt

FMS' rammekontrakt er indgået med uddannelses- og forskningsministeren og indeholder strategiske mål for FMS' kerneopgaver i perioden 2022-2025.

Læs rammekontrakten

Politikker 

Kvalitetspolitik

Alkoholpolitik

Finansiel strategi

Handicappolitik

It-politik

Persondatapolitik for medarbejdere

Persondatapolitik for studerende, kursister og konferencedeltagere

Sociale klausuler

Indkøbspolitik

 

Årskarakterer

Karaktergennemsnit 2022
Karaktergennemsnit 2021
Karaktergennemsnit 2020
Karaktergennemsnit 2019
Karaktergennemsnit 2018
Karaktergennemsnit 2017
Karaktergennemsnit 2016

Årsrapporter

Årsrapport 2023
Årsrapport 2022
Årsrapport 2021
Årsrapport 2020
Årsrapport 2019
Årsrapport 2018
Årsrapport 2017
Årsrapport 2016
Årsrapport 2015
Årsrapport 2014
Årsrapport 2013

Vedtægter

Forretningsorden for bestyrelsen på Fredericia Maskinmesterskole

Vedtægter for Fredericia Maskinmesterskole

Tilskud til studieråd

Studierådene ved Fredericia Maskinmesterskole modtager, i lighed med andre videregående uddannelsesinstitutioner, tilskud fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Hver institution tildeles et grundtilskud på 10.000 kr., mens øvrige midler i puljen fordeles efter studenterårsværk.

På FMS fordeles tilskuddet ligeligt mellem studierådene i Esbjerg og Fredericia. Studierådene kan søge om midlerne løbende ved at sende en ansøgning til studiechef Karsten Jepsen.

I 2023 fik FMS et tilskud på 13.634 kr.
Tilskuddet blev fordelt efter ovennævnte fordelingsnøgle, og pengene blev i samarbejde med studierådene brugt til nye køleskabe i fredagsbarerne, og sociale arrangementer, bl.a. Padel turnering.

Whistleblowerordning

I henhold til § 27 i Lov om beskyttelse af whistleblowere skal FMS mindst én gang om året informere offentligheden om den generelle aktivitet i vores whistleblowerordning.

FMS er forpligtet til at offentliggøre oplysninger om antallet af modtagne indberetninger samt udfaldet af disse, herunder antal afviste indberetninger, antal realitetsbehandlede indberetninger, samt antal indberetninger, der har givet anledning til politianmeldelse.

Læs FMS' årlige offentliggørelse her

Projekt om maskinmesterkultur

I løbet af 2016 og 2017 gennemførte antropolog Marie Ravn et projekt om maskinmesterkultur.

Formålet med projektet var at undersøge maskinmestres identitet og selvopfattelse med henblik på at få beskrevet den kultur, som maskinmesterskoler videregiver til de studerende, og samtidig afdække dens betydning og relevans i forhold til maskinmestres ændrede jobfunktioner.

Projektet gennemførtes som et samarbejde mellem FMS, MSK og Maskinmestrenes Forening med støtte fra Den Danske Maritime Forening.

Den endelige rapport, Maskinmesterkulturens nye veje, kan læses her.

bubble