Kontakt os

Indstilling til positiv institutionsakkreditering

FMS er i dag blevet indstillet til en positiv institutionsakkreditering.

Vi blev institutionsakkrediteret for første gang i 2017, og nu er vi altså et stort skridt i den rigtige retning ift. også at blive godkendt i runde 2.

Indstillingen kommer fra det akkrediteringspanel, der senest besøgte FMS i september i år, hvor de talte med både ansatte og studerende. Der venter nu en periode, hvor Akkrediteringsrådet skal behandle den rapport, som indsendes med indstillingen.

I rapporten skriver panelet bl.a:

FMS arbejder med værdierne faglighed, innovation, nærhed og engagement, ”FINE”. Akkrediteringspanelet kan genkende de fire værdier i indtrykket af FMS fra besøgene og fra dokumentationsmaterialet. Panelet har mødt et bredt udsnit af engagerede studerende, undervisere og ledelse samt ledelsesstøtter. Panelet har oplevet FMS som en institution med kort afstand mellem ledelse, undervisere og studerende, og en kultur hvor kvalitetsspørgsmål og -udfordringer åbent tages op og behandles, når de identificeres.

Panelet skriver desuden om tilrettelægning af undervisning at:

FMS har en systematisk praksis for tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelsen. Praksis er forankret i undervisningsvejledninger og forløbsplaner. [...] Akkrediteringspanelet vurderer, at de dialogbaserede midtvejsevalueringer er en særlig styrke i FMS’ kvalitetssikringsarbejde.

Vi takker akkrediteringspanelet for den flotte rapport og vil nu vente i spænding på, at Akkrediteringsrådet behandler rapporten og tager stilling til, om FMS som den første maritime uddannelsesinstitution kan modtage en positiv institutionsakkreditering for anden gang.

Vil du vide mere om institutionsakkreditering, så læs mere på Danmarks Akkrediteringsinstitutions hjemmeside.

Fotos stammer fra april 2022, da vi havde besøg af vores akkrediteringspanel og Danmarks Akkrediteringsinstitution.

Indstilling til positiv institutionsakkreditering Indstilling til positiv institutionsakkreditering

bubble