Kontakt os

GerDa tager form

Mere end 60 repræsentanter, herunder undervisere, ledere og øvrige personalegrupper fra alle 8 partnere i Interreg- Projekt GerDa, har været samlet til seminar på Knivsbjerg Dannelsescenter i Genner. Seminarets formål var at danne grundlaget for det gode samarbejde i projektet, samt give deltagerne en fælles opfattelse af, hvad projektet indebærer, hvem der leverer hvad, og samtidig give alle mulighed for at etableret personlige kontakter til dem, de skal samarbejde med.

GerDa er ved at tage form, og udover det allerede afviklede Kick-off arrangement, er der etableret en styre- og en projektgruppe, og den nyoprettede hjemmeside, der skal informere offentligheden om projektet, forskellige aktiviteter og fremdrift, www.interreg-gerda.eu, er snart klar til at gå i luften. 

Seminaret skabte, igennem workshopform, gruppearbejde og sociale indslag, medejerskab og fælles forståelse for og konkretisering af, hvad projektet indebærer. GerDa er et ”Whole School” projekt, der inddrager alle medarbejdere i partnerorganisationerne i GerDas fem hovedformål:

  • Bidrage til kvalificeret arbejdskraft i den grønne sektor
  • Grænseoverskridende aktiviteter
  • Strategiske processer mod implementering af bæredygtighed – whole school approach
  • Opkvalificering af ledelse, undervisere og øvrigt personale
  • Udvikling af dansk-tyske sprogkundskaber og gensidig kulturel forståelse

Erhvervsskolerne, på begge sider af den dansk/tyske grænse, er omdrejningspunktet i hele bæredygtighedsudviklingen og i opgaven med at uddanne den nødvendige arbejdskraft i regionen til den grønne fremtid. Det kræver, at organisationerne selv er klar til opgaven, og derfor satte Europa-Universität Flensburg strategiprocessen i gang på Knivsberg-Seminaret. Målet er, at alle skolerne udvikler en strategi for bæredygtighed for hele skolen, og strategien skal have en løbetid, der rækker 3-5 år ud over GerDas afslutning.

Seminaret forsatte med gruppearbejde, der bl.a. konkretiserede delmål i GerDa, hvad bæredygtighed betyder for skolerne, hvordan vi arbejder med det, mål, visioner er, og udfordringer.

Der var ligeledes grupper, der skulle komme med udspil ift. relevante aktiviteter herunder Sustain-Olympics og drøfte, hvordan aktiviteterne konkret skal gennemføres.

Derudover bød seminaret også på opgaver og masser af kommunikation på dansk og tysk – så deltagerne, uden fokus på grammatik og korrekthed, fik en anderledes og god start på sprogundervisningen.

IBC lavede et oplæg om efteruddannelse for både undervisere, teknisk administrativt personale og virksomhedernes medarbejdere. Og nu går IBC så i gang med at udvikle et 4-dages kursus, der skal få drysset bæredygtighed ud over vores hverdag.

 

For yderligere oplysninger, kontakt

Lene Bonnen Sandholdt
Afdelingschef, International afdeling
Tlf. +45 7412 4229

Eller

Ulrike Jakobsen Patzke
AC-Fuldmægtig, International afdeling
Tlf. +45 5131 5582

---
Om GerDa

GerDa-projektet er et samarbejde mellem følgende partnere: EUC Syd (Leadpartner), IBC International Business College, Fredericia Maskinmesterskole, Berufsbildungszentrum Schleswig, HLA - Die Flensburger Wirtschaftsschule, RBZ Hannah-Arendt-Schule, Eckener-Schule Flensburg og Europa-Universität Flensburg.

GerDa tager form

bubble