Kontakt os

FMS og AAMS får godkendt Power-to-X diplomuddannelse

Fredericia Maskinmesterskole og Aarhus Maskinmesterskole har netop opnået godkendelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet til at udbyde en diplomuddannelse inden for Power-to-X (PtX). Denne godkendelse markerer en betydningsfuld milepæl, da det er den første efteruddannelse i Danmark, der fokuserer specifikt på PtX.

PtX er en kemisk proces, der omdanner elektricitet fra solceller og vindmøller til kemisk form, såsom brint, metanol og ammoniak. Disse grønne brændstoffer kan derefter bruges som drivmiddel eller energi til industrien. Den stigende betydning af PtX i omstillingen mod bæredygtig energi har skabt et presserende behov for specialiseret viden og kompetencer inden for området.

Maskinmesterskolerne i Fredericia og Aarhus har reageret på denne efterspørgsel ved at udvikle en diplomuddannelse, der vil udstyre fagfolk og rådgivere inden for energisektoren med de nødvendige færdigheder til at håndtere udfordringer og muligheder inden for PtX. Uddannelsen vil dække en bred vifte af emner, herunder tekniske aspekter, asset management, regulering og sektorkobling.

"Godkendelsen af vores diplomuddannelse inden for PtX er et vigtigt skridt i retning af at styrke Danmarks position som frontløber inden for grøn energi," udtaler Jens Færgemand, rektor for Fredericia Maskinmesterskole. "Vi er begejstrede for at kunne tilbyde efteruddannelse inden for PtX og bidrage til at uddanne de næste generationer af eksperter inden for PtX-teknologier."

Diplomuddannelsen vil være tilgængelig for maskinmestre, ingeniører og rådgivere i eksempelvis regioner og kommuner, der skal udstede tilladelser og føre tilsyn med kommende PtX-anlæg. Diplommodulerne vil blive undervist af erfarne undervisere, og uddannelsen vil omfatte både teoretiske og praktiske elementer for at sikre en holistisk forståelse af emnet.

Fredericia Maskinmesterskole og Aarhus Maskinmesterskole ser frem til at byde de første studerende velkommen til diplomuddannelsen inden for PtX og ser dette som et afgørende skridt mod at opfylde behovet for specialiseret viden inden for bæredygtig energi i Danmark og internationalt.

Fakta:

Det første modul blev i efteråret godkendt til at blive udbudt særskilt fra selve diplomuddannelsen. Modulet ”Power-to-X – Teknologier, Værdikæder og Sektorkobling” er sat til at starte i februar 2024.

 

Yderligere information:

Rektor på Fredericia Maskinmesterskole Jens Færgemand, tlf. 23 23 51 19

Fakta om Fredericia Maskinmesterskole:

Fredericia Maskinmesterskole har campusser i Fredericia, Esbjerg og Sønderborg. Skolen uddanner maskinmestre og automationsteknologier. Derudover har Fredericia Maskinmesterskole også har et Videncenter, der udbyder en række kurser og nu også en diplomuddannelse i Power-to-X.

Fakta om Aarhus Maskinmesterskole:

Aarhus Maskinmesterskole uddanner maskinmestre i Aarhus, Viborg og på fjernundervisning. Foruden maskinmesteruddannelsen kan man i Aarhus uddanne sig til produktions- eller automationsteknolog samt tage akademiuddannelsen i el-installation.

Billede af Ole Hansen (tv) og Peter Skovgaard (th), undervisere på maskinmesteruddannelsen på FMS og kommende undervisere på den nye diplomuddannelse i Power-to-X.

FMS og AAMS får godkendt Power-to-X diplomuddannelse

bubble