Kontakt os

FMS modtager positiv institutionsakkreditering

Kvalitetsstempel til Fredericia Maskinmesterskole

Der er glæde på Fredericia Maskinmesterskole (FMS), hvor man nu for anden gang har modtaget en positiv institutionsakkreditering fra Akkrediteringsrådet under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Akkreditering er en faglig vurdering, der skal sikre, at vi i Danmark kan stole på kvaliteten af vores uddannelser. Alle videregående uddannelsesinstitutioner skal gennem en akkreditering hvert sjette år, hvor man skal leve op til en række kriterier for bl.a. relevans, vidensbasering og et velfungerende internt kvalitetssikringssystem.

For at opnå dette vigtige kvalitetsstempel har FMS haft besøg af et panel af faglige eksperter med relevante kompetencer. Panelmedlemmerne har bl.a. viden om uddannelsessystemet og relevante arbejdsmarkedsforhold, og de har erfaring med ledelses- og kvalitetsansvar. Ved besøg på FMS har panelet talt med både studerende, undervisere og ledelse og på baggrund af dette, har man udarbejdet en rapport, som blev videresendt til akkrediteringsrådet, der altså nu har taget stilling til, at FMS, der blev institutionsakkrediteret for første gang i 2017, endnu engang kan modtage en positiv institutionsakkreditering.

Det faglige akkrediteringspanel besøgte FMS tilbage i april og september 2022, og i december havde de rapporten klar, hvor de havde flotte ord til FMS. I den over 50 sider lange rapport skriver panelet bl.a:

FMS arbejder med værdierne faglighed, innovation, nærhed og engagement, ”FINE”. Akkrediteringspanelet kan genkende de fire værdier i indtrykket af FMS fra besøgene og fra dokumentationsmaterialet. Panelet har mødt et bredt udsnit af engagerede studerende, undervisere og ledelse samt ledelsesstøtter. Panelet har oplevet FMS som en institution med kort afstand mellem ledelse, undervisere og studerende, og en kultur hvor kvalitetsspørgsmål og –udfordringer åbent tages op og behandles, når de identificeres. Det er panelets vurdering, at kvalitetssikringssystemet på FMS understøtter og bidrager til kulturen, bl.a. gennem ledelsens deltagelse i møder mellem undervisere.

Rektor på FMS, Jens Færgemand Mikkelsen, sætter stor pris på de flotte ord. Han udtaler: ”Vores værdier er ikke kun nogle fine ord, vi skriver, fordi det ser godt ud på en hjemmeside. De har enormt stor betydning i alt, hvad vi foretager os, så det er jo en helt fantastisk bekræftelse, at et udefrakommende panel så tydeligt kan genkende værdierne i vores gøren og laden.”

I forhold til tilrettelægning af undervisning skriver akkrediteringspanelet i rapporten at:

FMS har en systematisk praksis for tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelsen. Praksis er forankret i undervisningsvejledninger og forløbsplaner. Ledelsen monitorer systematisk og løbende undervisningens tilrettelæggelse og gennemførelse gennem midtvejsevalueringerne og nøgletal fra Danmarks Studieundersøgelse. Akkrediteringspanelet vurderer, at de dialogbaserede midtvejsevalueringer er en særlig styrke i FMS’ kvalitetssikringsarbejde.

”FMS er sat på jorden for at uddanne arbejdskraft til samfundet, så det er umådeligt vigtigt at få sådan et kvalitetsstempel på vores måde at drive uddannelse på,” uddyber den glade rektor. ”Vi skal både sikre, at indholdet af undervisningen lever op til det behov, der er i erhvervslivet, man vi skal også sikre, at der er gode rammer for undervisningen i hverdagen, så både vores undervisere og vores studerende trives og har et udviklende, fagligt fællesskab. Der er mange aspekter i det at drive kvalitetsuddannelse, og vi er så stolte over, at vi er den første maritime uddannelsesinstitution til at opnå en positiv institutionsakkreditering i både runde 1 og 2.”

 

Yderligere info:

Rektor på FMS Jens Færgemand Mikkelsen, tlf. 23 23 51 19

Læs mere om rapporten her: https://akkr.dk/akkreditering/ia/fredericia-maskinmesterskole-2/#rapport

FMS modtager positiv institutionsakkreditering

bubble