Kontakt os

Adgangskursus til håndværkere i Sønderborg klar fra sommeren '23

PRESSEMEDDELELSE

Der er godt nyt til de alsiske og sønderjyske håndværkere, der går og drømmer om at læse til maskinmester på Fredericia Maskinmesterskoles nye afdeling i Sønderborg. Fra sommeren 2023 vil man nemlig kunne tage adgangskursus til maskinmesteruddannelsen på SDU i Sønderborg. Hvis man har en relevant erhvervsuddannelse kan man optages på maskinmesteruddannelsen, når man har suppleret med nogle gymnasiale fag, og oven i købet tage uddannelsen på kortere tid end normalt.

 

Hvis man er håndværker og drømmer om at tage nye skridt i sin karriere, så kan professionsbacheloruddannelsen som maskinmester være en oplagt mulighed. På maskinmesteruddannelsen på Fredericia Maskinmesterskole (FMS) kommer ca. halvdelen af de studerende med et svendebrev.

Der kan være en bonus ved at vælge at læse til maskinmester, hvis man har en relevant erhvervsuddannelse såsom elektriker, mekaniker, smed eller industritekniker. Så kan man nemlig korte uddannelsen af, så den kun tager tre år. Men hvordan kan dét nu være? Jo, de første tre semestre består af et praktisk værkstedsforløb efterfulgt af en virksomhedspraktik. Hvis man har en relevant erhvervsuddannelse, vil man allerede besidde nogle af eller alle de færdigheder, studerende lærer i dette forløb, og man har også været i praktik i forbindelse med sin uddannelse. Dermed vil man kunne få merit og springe over de første halvandet år og starte direkte på uddannelsens 4. semester.

Man skal dog være bevidst om, at der er et yderligere adgangskrav, når håndværkere vil læse til maskinmester. Man skal nemlig læse en række gymnasiale fag op, før man kan optages på uddannelsen. De fleste ansøgere vælger at læse et adgangskursus, hvilket er et komprimeret forløb, hvor man læser fysik, matematik, dansk og engelsk på et enkelt semester.

Det er dette adgangskursus, som kommende maskinmesterstuderende fra august 2023 kan tage på SDU, der har hjemme på Alsion i Sønderborg. SDU udbyder i forvejen adgangskursus til egne ingeniøruddannelser, og derfor har FMS lige siden, man fik retten til at udbyde maskinmesteruddannelsen i Sønderborg, ønsket sig et samarbejde med SDU.

Rektor på FMS, Jens Færgemand Mikkelsen udtaler: "SDU har mange års erfaring med at udbyde adgangskursus og uddanne dygtige ingeniører. Derfor er vi glade for at have indgået en aftale med SDU, og vi håber, at vi kan få gavn af hinanden i mange år fremover som naboer i Sønderborg. FMS uddanner maskinmestre, hvilket er en profession, der er nært beslægtet med ingeniører. Ingeniører er specialister, mens maskinmestrene er generalister, og de to professioner går tit side om side på arbejdspladsen og er tætte samarbejdspartnere. Så det giver mening også at have en relation under uddannelsesforløbet."

I sommeren 2022 startede FMS det første hold op med studerende på maskinmesteruddannelsen i Sønderborg. Dette hold består af studerende med gymnasial baggrund, som indleder uddannelsen med de semestre, de fleste håndværkere vil få merit for. Men når de to grupper af studerende skal påbegynde uddannelsens 4. semester, vil de starte på et fælles hold, som vil udgøre deres faste klasse resten af studietiden. Lige nu går det første hold på EUC Syd, som har de egnede værkstedsfaciliteter, men fra 4. semester vil de kommende maskinmestre flytte ind på Alsion til teoriundervisning, dør om dør med SDU.

Studiestart på adgangskurset er den 7. august 2023. Håndværkere, der er interesserede i adgangskurset, kan komme til åbent hus på SDU den 4. februar kl. 10-14.

Desuden holder FMS et åbent hus-arrangement på EUC Syd i Sønderborg den 27. april, hvor man kan høre mere om maskinmesteruddannelsen.

 

Adgangskursus til håndværkere i Sønderborg klar fra sommeren '23

bubble