Kontakt os

FMS modtager midler til udvikling af diplomuddannelse

PRESSEMEDDELELSE

Styrelsen for Forskning og Uddannelse har imødekommet Fredericia Maskinmesterskoles (FMS) ansøgning om midler inden for videregående voksen- og efteruddannelse (VEU). Midlerne skal bruges til at udvikle en ny diplomuddannelse indenfor Power-to-X-teknologi, som skal bidrage til opkvalificering af medarbejdere på arbejdsmarkedet inden for den grønne omstilling.

 

Ud over at man på FMS kan læse til maskinmester og automationsteknolog, har skolen også et center for efteruddannelse, hvor man kan tage en række kurser og uddannelser. Blandt andet har man i flere år kunnet tage en teknologisk diplomuddannelse i vedligehold, som udbydes af VIA University College i Horsens, men undervises på FMS i Fredericia. Takket være midlerne fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse er FMS nu et godt skridt på vejen mod at kunne føje endnu en diplomuddannelse til kataloget, og dette bliver inden for den stadig relativt nye Power-to-X-teknologi. Selvom det er FMS, der har ansøgt om midlerne, kommer udviklingen af diplomuddannelsen til at foregå i samarbejde med andre maritime uddannelsesinstitutioner.

Midlerne glæder rektor på FMS, Jens Færgemand Mikkelsen: ”Vi er utroligt glade for, at vores arbejde har båret frugt, så vi forhåbentlig snart kan tilbyde denne spændende uddannelse. På FMS vil vi gerne gå forrest i forhold til at tilbyde relevant efteruddannelse og bidrage til bæredygtig erhvervsudvikling. Power-to-X indeholder nogle sindssygt spændende perspektiver for samfundet.” Netop derfor er FMS også blevet partnere i Triangle Energy Alliance, som arbejder på at gøre Trekantområdet til et epicenter for produktion af bæredygtig energi baseret på Power-to-X-teknologi.

Begrebet Power-to-X dækker over en proces, hvor grøn elektricitet omdannes til brint. En af udfordringerne ved produktion af grøn elektricitet har hidtil været at lagre den overskydende el, der fx produceres af vindmølleparker på meget blæsende dage. Ved at omdanne elektriciteten til brint, kan man lettere lagre den og derefter anvende brinten til brændstof på køretøjer, der kører på netop brint, eller man kan omdanne brinten til andre typer af brændsler ved fx at kombinere den med kvælstof. Kort sagt er der mange muligheder, som dels udnytter eksisterende energikilder mere effektivt og dels ikke udleder skadelige stoffer.

I den danske klimalov står der, at “Danmark skal være et foregangsland i den internationale klimaindsats, som kan inspirere og påvirke resten af verden”. Lovens ambitioner stiller derfor høje krav til de kompetencer, samfundets aktører skal være i besiddelse af, når de skal løfte så omfangsrige politiske målsætninger. Dimittender fra den forhåbentlig kommende diplomuddannelse i Power-to-X kommer til at tilegne sig opdateret viden og kompetencer vedrørende udvikling af produktion, asset management samt ledelse heraf i relation til grøn omstilling.

For FMS betyder det meget at være på forkant med nye teknologier, og det er da heller ikke kun på efteruddannelsesområdet, at man på skolen kan blive klogere på Power-to-X. Også de studerende på maskinmesteruddannelsen får viden på området. Jens Færgemand Mikkelsen udtaler: ”De fleste mennesker har nok en bekymring om miljøet i vores dage, ikke mindst de unge, som er dem, der nok kommer til at skulle løfte den største byrde. Derfor er det vigtigt for os at følge med i udviklingen og kunne tilbyde undervisning, der afspejler fremtiden inden for den grønne omstilling.” 

For yderligere info, kontakt rektor Jens Færgemand Mikkelsen på tlf. 23 23 51 19

FMS modtager midler til udvikling af diplomuddannelse FMS modtager midler til udvikling af diplomuddannelse

bubble