Om Fredericia Maskinmesterskole

FMS Fredericia

To adresser - masser af viden

FMS består i dag af 2 afdelinger: Hovedafdelingen i Fredericia samt en afdeling i Esbjerg, som startede i august 2014.

Fredericia

På adressen i Fredericia udbyder vi maskinmesteruddannelsen ligesom det er her, vores kursus- og efteruddannelsescenter, Videncenter for Drift & Vedligehold, har til huse. Fredericia Maskinmesterskole råder således over meget moderne laboratorieudstyr og viden inden for netop vedligehold.

Luftfoto, FMS Fredericia

Den centrale beliggenhed i Trekantområdet betyder, at der er mange virksomheder placeret nær FMS. Skolen er derfor omgivet af store industrivirksomheder såsom DONG, Danish Crown og Carlsberg, men også en del mindre virksomheder holder til i området.
For Fredericia Maskinmesterskole betyder det, at det er nemt at være i kontinuerlig dialog med erhvervslivet, samtidig med at det gode samarbejde mellem skole og de mange virksomheder gør det let for skolens studerende at finde en interessant praktikplads i nærområdet.

Esbjerg

I Esbjerg udbyder vi en dublet af maskinmesteruddannelsen i Fredericia, hvilket vil sige, at det er den samme studieordning og det samme studieforløb begge steder. Dette gør, at man som studerende har mulighed for at skifte uddannelsessted midt i studieforløbet uden problemer.

Esbjerg er Danmarks offshoremetropol, ligesom der er en mangeårig tradition for udbud af maskinmesteruddannelsen i byen. På FMS er vi derfor meget glade og stolte over at vi har fået mulighed for at genetablere maskinmesterudannelsen i Esbjerg og dermed imødekomme behovet for højtuddannede teknikere i området, hvilket blev dokumenteret i rapporten Energi på Havet fra 2013.

Værkstedsforløbet, for ansøgere med en gymnasial uddannelse, afvikles i vores to værksteder renoveret i 2016/2017.
Adgangskurset for ansøgere med en erhvervsuddannelse afvikles af Aalborg Universitet Esbjerg på deres adresse. Den treårige teoridel af maskinmesteruddannelsen afvikler vi selv i den historiske, "gamle" maskinmesterskole på Niels Bohrs Vej 3.

Luftfoto, FMS Esbjerg

I Esbjerg har vi et tæt samarbejde med mange af byens store virksomheder specielt indenfor offshorebranchen: Maersk Oil, DONG Energy, Ramboll og SEMCO. Ligeså har vi et tæt samarbejde med Business Esbjerg og de andre videregående uddannelsesinstitutioner i byen.