Kontakt os

Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Tilmeld dig gennem VIA University College

Bliv uddannet til at varetage fremtidens vedligehold med en diplomuddannelse fra Videncenter for Drift & Vedligehold

Er du ansvarlig for virksomhedens vedligehold, og vil du gerne have værktøjerne til at eksekvere strategiske vedligeholdsmetoder, som optimerer jeres drift og vedligehold? På diplomuddannelsen i vedligehold lærer du at analysere konsekvenser ud fra et økonomisk, sikkerhedsmæssigt og miljømæssigt perspektiv.

Det er dokumenteret, at manglende eller fejlagtig vedligehold koster erhvervslivet milliarder af kroner hvert eneste år. Med en diplomuddannelse i vedligehold kan du sikre din virksomhed optimal driftssikkerhed og spare mange tusinde kroner årligt.

Udnyt dit vedligeholdspotentiale

Gennem uddannelsen får du blandt andet erfaring med at opstille langsigtede strategier for din virksomheds vedligeholdelsespolitik, samtidig med at du bliver bevidst om procesledelse og de kommunikative værktøjer. 

Du bliver klædt på til at styre og gennemføre vedligeholdsopgaver, og du får trænet dine kommunikations- og samarbejdsevner med andre professionelle, der beskæftiger sig med vedligehold og driftsoptimering.

Praksisnær undervisning med stor fleksibilitet

Undervisningen er praksisnær og tilrettelægges med udgangspunkt i dine egne erfaringer fra vedligeholdsprojekter i egen virksomhed. Du får hermed konkrete redskaber, du kan tage hjem og anvende med det samme i dit arbejde med optimering af drift og vedligehold.

Diplomuddannelsen i vedligehold tilbydes i samarbejde med VIA University College i Horsens. Det er desuden muligt at tilmelde sig en fleksibel diplomuddannelse i vedligehold for søfarende.

Kontakt Lars Jenry Petersen for spørgsmål vedrørende diplomuddannelsen på ljp@fms.dk eller telefon 22 34 86 20.

 

Datoer og priser

Se datoer og priser for efterår 2024 her.

Uddannelsens opbygning


Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold er en uddannelse på bachelorniveau, som udgør 60 ETCS-point og svarer til ét års fuldtidsstudie.

De fleste vælger at gennemføre hele uddannelsen, men det er også muligt at tage enkelte moduler efter fagligt behov. Uddannelsen gennemføres på deltid, så du fortsat arbejder, mens du studerer. De fleste er 2-3 år om at færdiggøre uddannelsen.

Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold består af tre obligatoriske moduler (30 ETCS-point), to-tre valgfri moduler (15 ETCS-point) samt et obligatorisk afgangsprojekt (15 ETCS-point).

Obligatoriske moduler
De tre obligatoriske moduler udgør uddannelsens fundament og består af:

  • Vedligehold 1: Pålidelighed, teknik og metoder
  • Vedligehold 2: Ledelse, organisation, økonomi og information
  • Ledelse, kommunikation og teamrelationer

Hertil kommer det obligatoriske afgangsprojekt hvor du har mulighed for at udforske en afgrænset problemstilling inden for vedligehold og driftsoptimering.

Valgfri moduler
Du har for alvor mulighed for at skræddersy uddannelsen til dit behov og specialisere dig med valgfri moduler. De aktuelle valgmoduler er:

  • Asset Management
  • Energi & Forsyning
  • Vedligeholdsøkonomi
  • Energioptimering & vedligehold

Det er også muligt at vælge moduler fra andre diplomuddannelser. Læs mere om dine muligheder for at sammensætte valgfag her og find en oversigt over alle uddannelsens moduler i studieordningen i sektionen Dokumenter nedenfor.

Obligatoriske moduler

Vedligehold 1 & 2

Vedligehold 1: Pålidelighed, teknik og metoder
De fleste studerende på Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold begynder deres studieforløb med det obligatoriske modul Vedligehold 1: Pålidelighed, teknik og metoder.

Vedligehold 1 giver dig den nødvendige teoretiske viden og praktiske værktøjer til at planlægge og eksekvere virksomhedens vedligehold. Undervejs i modulet kommer du til at arbejde med pålidelighed og optimeringspotentiale, forebyggelse af tekniske fejl, produktionssikkerhed, risikoanalyse og andre faktorer, der påvirker drifts- og forsyningssikkerhed, tilgængelighed og vedligeholdsevne.

Modulet klæder dig på til at anvende vedligeholdsmetoder inden for optimering af drift og vedligehold, udvikle planer for vedligehold af udstyr, analysere og vurdere fejl og konsekvenser samt anvende matematiske grafer i optimeringsarbejdet.

Den dynamiske og praksisnære undervisning består både af forelæsninger, diskussioner, cases og hjemmearbejde.

Tilmeld dig Vedligehold 1: Pålidelighed, teknik og metoder

Vedligehold 2: Ledelse, organisation, økonomi og information
Hvordan relaterer vedligehold sig til forandringsledelse og virksomhedens forretningsstrategi? På det obligatoriske modul Vedligehold 2: Ledelse, organisation, økonomi og information lærer du at udarbejde strategier og målsætninger for virksomhedens vedligeholdsafdeling med fokus på organisatoriske forhold og forandringsledelse.

Modulets faglige indhold er sammensat af forskellige vedligeholds- og virksomhedspolitikker, herunder økonomiske modeller, sundhed, sikkerhed og miljø, vedligeholdsinformationssystemer, samarbejde og motivation i en vedligeholdsorganisation samt forandringsledelse.

Når du har gennemført Vedligehold 2, er du i stand til at anvende og vurdere ledelseskoncepter og styringsværktøjer, formidle komplekse problemstillinger relateret til vedligehold samt udvælge nøgletal, der understøtter virksomhedens forretningsmål.

Tilmeld dig Vedligehold 2: Ledelse, organisation, økonomi og information

Ledelse, kommunikation og teamrelationer

Er du allerede projekt- eller linjeleder, eller går du med ambitioner om at blive det, så er det obligatoriske modul Ledelse, kommunikation og teamrelationer relevant for dig.

Modulet styrker dine ledelseskompetencer inden for medarbejderkommunikation og i relationen til dine interessenter og samarbejdspartnere. Du opnår større indsigt i dine egne styrker og svagheder, og du lærer at videreudvikle og implementere ledelseskompetencer i din daglige lederrolle.

På modulet bliver du introduceret til spørge- og lytteteknik, teamledelse, menneskesyn og vedligeholdsfaktorer, personprofilanalyse, individuelle ledelsesbehov hos medarbejderne samt facilitering og coaching.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, hjemmeopgaver, case-arbejde i studiegrupper af ca. 3-5 personer samt diskussion.

Læs mere og tilmeld dig Ledelse, kommunikation og teamrelationer

Afgangsprojekt

Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold afsluttes med et afgangsprojekt på bachelorniveau, hvor du for alvor kan dykke ned i en selvvalgt vedligeholdsudfordring fra dit daglige arbejde.

I løbet af afgangsprojektet arbejder du med afgrænsning og beskrivelse af din valgte problemstilling, metode- og teorivalg samt dataindsamling, analyse og præsentation af projektet.

Du lærer at kombinere teori og metode og analysere dig frem til konkrete og anvendelige løsninger på virksomhedens vedligeholdsudfordringer.

Når du har gennemført afgangsprojektmodulet, har du en komplet Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold.

Tilmeld dig afgangsprojektmodulet

Valgfri moduler

Asset Management

Det valgfri Asset Management-modul henvender sig til ledere og teknikere med ansvar for virksomhedens vedligehold og gør dig i stand til at arbejde holistisk og langsigtet med drift og vedligehold af virksomhedens fysiske aktiver.

Modulet styrker din forståelse for Asset Management og ISO 55 001-standarden, og du lærer at anvende Asset Management som et strategisk værktøj til ledelse, optimering og processer, der forbedrer virksomhedens vedligehold på den lange bane.

Vedligehold som investering
Du bliver introduceret til de tekniske krav i ISO 55 001-standarden og forskellige Asset Management-metoder og praktikker, herunder vedligeholdssystemer, auditering, ledelse, livscyklus, pålidelighed og trendanalyse af data.

Når du har gennemført modulet, kan du selv udvikle og eksekvere langsigtede Asset Management-planer, foretage risikostyring og performanceforbedring, som optimerer investeringen i de fysiske aktiver, du er ansvarlig for.

Tilmeld dig Asset Management-modulet

OBS: For dig med særlig interesse i grøn omstilling og energioptimering, tilbyder vi også valgmodulerne Energi & Forsyning samt Energioptimering & vedligehold.

Energi & Forsyning

Inden 2030 skal Danmark reducere CO2-udslippet med 70 procent. Men hvad betyder kravene til fremtidens energi og forsyning for drifts- og vedligeholdsarbejdet i din virksomhed?

På modulet Energi & forsyning dykker vi dybere ned i den grønne omstillings politiske, juridiske, kommercielle, regulatoriske og tekniske vilkår og problematikker, som påvirker vedligeholdet og driften i din virksomhed.

Du lærer at anvende de nyeste metoder inden for energi og forsyning, som forbereder dig til fremtiden og skaber helt nye muligheder for dit praktiske arbejde i hverdagen.

Fremtidens krav til vedligehold
Mere konkret vil du på modulet arbejde med fremtidens energiforsyning og teknologi, energilagring, konvertering af energikilder, ledelse og samfund samt vand og spildevand.

Når du har gennemført modulet, er du i stand til at planlægge og eksekvere nye CO2-reducerende tiltag, og du opnår stor indsigt i relevante grønne teknologier, de økonomiske konsekvenser og kravene til tekniske virksomheder midt i den grønne omstilling.

Undervisningen er meget praksisnær og består af både teoretiske oplæg, dialog og refleksion. Vi prioriterer at inddrage konkrete eksempler fra din hverdag, så du får værktøjer, du kan anvende med det samme i din hverdag.

Læs mere og tilmeld dig Energi & Forsyning

OBS: For dig med særlig interesse i energi, tilbyder vi også valgmodulet Energioptimering & vedligehold

Vedligeholdsøkonomi

Står du over for at skulle udforme virksomhedens vedligeholdsstrategi, og savner du et økonomisk beslutningsgrundlag for at kunne retfærdiggøre investering i nye anlæg?

Vedligeholdsøkonomi er et valgfrit modul på Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold, som er særligt relevant for dig, der arbejder med investeringer i vedligehold og livstidsforlængelse af anlæg i en privat virksomhed eller en offentlig organisation.

På modulet arbejder du eksempelvis med vedligeholdsbudgetter, konsekvensberegninger på investeringer, risikoanalyser, investeringsansøgninger (det gode eksempel), Weibull-kurver samt efterkalkulationer – alt sammen med konkrete cases og eksempler fra din egen hverdag.

Du får værktøjer til at optimere vedligeholdsøkonomien i din virksomhed og i højere grad udnytte potentialet i dit økonomi- og investeringsbudget.

Når du har færdiggjort modulet, kan du analysere og forstå økonomiske konsekvenser af tekniske valg, lægge vedligeholdsbudgetter, håndtere nye økonomiske krav og styre ressourcer i en vedligeholdsorganisation.

Læs mere og tilmeld dig Vedligeholdsøkonomi

 

Adgangskrav


Hvis du gerne vil optages som studerende på Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold er der nogle formelle adgangskrav, du skal opfylde.

For at du kan blive optaget, skal du have gennemført en relevant teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse på akademiniveau eller højere – for eksempel maskinmester, ingeniør, byggetekniker eller produktionsteknolog.

Derudover skal du kunne dokumentere, at du har haft minimum to års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse.

Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav, har du mulighed for at blive optaget på en realkompetencevurdering. Læs mere om realkompetencer her

Dokumenter


Her finder du alle dokumenter vedr. Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold:

Studieordning

Litteraturliste

Eksamensvejledning

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav til uddannelsen (eller et af modulerne), men du har kompetencer, som kan sidestilles hermed, så kan du ansøge om en vurdering af dine realkompetencer.

Dette søges gennem VIA University College, som administrerer optaget til Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold.

Læs mere/søg om realkompetencevurdering

 

"De får en bedre vedligeholdelsesstrategi, de får mere vedligehold for pengene, de får mere oppetid på deres anlæg. De lærer også at arbejde strategisk og lærer at lave planer for vedligehold," fortæller lektor og faglig kursuskoordinator Lars Jenry Petersen i denne video om diplomuddannelsen.

bubble