Kontakt os

Ansøgning om merit for kurset Gasmotor, del 1

For at kunne optages på Gasmotor, del 2 eller Gasmotor for maskinmestre, del 2, skal man have gennemført del 1 af pågældende uddannelse.

Hvis man har gennemført en tilsvarende uddannelse/kursus, kan man i nogle tilfælde søge merit.

Søg merit ved at udfylde og indsende nedenstående blanket.

For at kunne få merit skal man have gennemført en af nedenstående:

  1. Uddannelsen Certificering inden for gasområdet over 135 kW på EUC Syd i Tønder (tidligere kaldet B-certifikat/indregulering af store brænderanlæg over 135 kW). Har også tidligere kunnet erhverves på AMU-skoler i Hoverdal, Svendborg, Slagelse og Glostrup.
    eller
  2. Gasmotorkursets 1. uge på Svendborg Maskinmesterskole, eller på Selandia i Slagelse.

Uddannelsesbeviser på ovenstående skal vedhæftes som bilag til denne ansøgning.

Hvis der gives merit, faktureres ansøger kr. 1.500,- gennem de faktureringsoplysninger, der skal angives nedenfor.

Ved spørgsmål vedr. meritansøgning, kontakt faglig kursuskoordinator Henrik S. Pedersen på hsp@fms.dk

Personoplysninger
Uddannelsesbevis
Upload uddannelsesbevis jf. ovenstående krav
Faktureringsoplysninger
bubble