Kontakt os

AMU-kurser

Videncenter for Drift & Vedligehold tilbyder voksen- og efteruddannelseskurser inden for vedligehold i samarbejde med EUC Lillebælt.

Al tilmelding sker via Voksenuddannelse.dk.

N.B: Bemærk, at der gælder særlige regler for AMU-kurser vedrørende afbud og udeblivelse. Læs reglerne her.

 

Se oversigten over kurser, der tilbydes, samt hvert kursus' kviknr:
Kurser i 2024
Kurser i 2025

Nedenfor kan du læse mere om indholdet på hvert enkelt AMU-kursus.

Hvis du vil vide mere om kurserne, og hvornår de bliver afholdt, kan du kontakte
kursuskoordinator på FMS, Heidi Sørensen på tlf. 76 20 65 46.

efteruddannelse/euc_lillebaelt_logo_cmyk---bro-over-logo-002.jpg

AMU-kurser tilbydes i samarbejde med EUC Lillebælt.  

 

 

 

Lejereparation og smøring

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer, som har beskæftigelse inden for maskin- og værktøjsområdet.

Formål

På denne uddannelse lærer deltagerne at:

 • identificere og udbedre skader på udstyr med lejeforbindelser.
 • foretage korrekt valg af smøremidler.
 • udføre vedligeholdelses- og montageopgaver på lejeforbindelser.
 • kunne montere og justere lejer korrekt.
 • anvende de rigtige montage- og demontageværktøjer.
 • være medvirkende til at forhindre fremtidige produktionsstop.
 • anvende smøreudstyr korrekt.
 • have forståelse for korrekt driftsvedligehold for lejer.

Indhold

 • Gennemgang af forskellige lejetyper og deres anvendelse.
 • Teoretisk og praktisk montering.
 • Justering og øvelser med mekaniske og hydrauliske værktøjer.
 • Valg af smøreintervaller, smøremidler og smøremængder.
 • Vurdering af lejeskader samt hvordan lejeskader forebygges.

Kurset afsluttes med en prøve.

Varighed

5 dage.

Pumpeteknik

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer, som har beskæftigelse inden for maskin- og værktøjsområdet.

Formål

På denne uddannelse lærer deltageren sikkerhedsmæssigt forsvarligt at udføre idriftsætning, reparation og vedligeholdelse samt forestå den daglige drift af pumper.

Indhold

 • Pumpeteori
 • Pumpeprincipper
 • Pakdåsetyper/teori
 • Fortrængningspumper
 • Centrifugalpumper
 • Pumpers NPSH
 • Kaviationsproblematikken
 • Fejl og deres årsager
 • Praktiske øvelser
 • Sikkerhedsmæssige forhold
 • Forskellige pumpetyper

Kurset afsluttes med en prøve.

Varighed

5 dage.

Vibrationsmåling og -analyse

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer, som har beskæftigelse inden for maskin- og værktøjsområdet.

Formål

På denne uddannelse lærer deltageren at udføre vibrationsmåling og -analyse på maskiner og maskinfundamenter samt at foretage opretning og afbalancering af maskiner.

Indhold

 • Uddannelsen indeholder en orientering om vedligehold.
 • Vibrationsmålesystemer, herunder målepunkter og at transducere.
 • Opretning af koblede maskiner ved hjælp af retteskinne, måleure, geometrisk opmåling og udregning, samt brug af computerbaseret laseropretningsudstyr.
 • Orientering om termiske påvirkninger – samt forståelse for at tage hensyn til dette.
 • Et- og toplans-afbalancering.
 • Korrekt akselopretning.

Kurset afsluttes med en prøve.

Varighed

5 dage.

Reparation og vedligehold af transmissionstyper

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer, som har beskæftigelse inden for maskin- og værktøjsområdet.

Formål

På denne uddannelse lærer deltageren at udføre idriftsætning, reparation og vedligeholdelse sikkerhedsmæssigt forsvarligt samt at forestå den daglige drift af forskellige transmissionstyper med tilhørende koblinger.
Deltageren lærer at fortage energioptimering af forskellige transmissionstyper.

Indhold

 • Rem, kæde, tandhjul, gear og koblingsteori samt vurdering af termofotografering af belastede maskindele.
 • Monterings-, justering og demonteringspraktik.
 • Deltagerne bliver orienteret om de nye transmissionsprodukter der findes på markedet.
 • Endvidere får deltagerne en grundlæggende orientering om soft-startere og motorrelæer, nøgleskemaer samt drift og energioptimering af transmissioner.

Deltagerne bliver trænet i:

 • Montering, justering og demontering af transmissioner.
 • Termofotografering.
 • Gear- og koblingstyper
 • Arbejde med kilerem, fladrem og tandrem.

Deltagerne lærer om:

 • Driftsbesparelser.
 • Markedets nyeste transmissionsprodukter.
 • Kædetransmissioner og tandhjulstransmissioner.

Kurset afsluttes med en prøve.

Varighed

5 dage

Operatørstyret optimering af vedligehold

Målgruppe

Uddannelsen retter sig primært mod personer, som arbejder i virksomheder, hvor der anvendes kritikalitets- og funktionsanalyser til fastlæggelse af optimale vedligeholdsstrategier for produktionsanlæg og produktionsudstyr.

Formål

Gennem anvendelse af kritikalitets- og funktionsanalyser kan deltageren i samarbejde med andre faggrupper fjerne eller minimere tab og spild på grund af produktionsstop. Deltagerne kan kortlægge kritiske funktioner og fejltilstande, og gennemføre konsekvensanalyser og bestemme sikkerheds- miljø- og økonomiske konsekvenser ved svigt og nedbrud.
Deltageren kan fastlægge optimal vedligeholdsstrategi og udfærdige vedligeholdsplan for produktionsanlæg og produktionsudstyr.

Indhold

Anvendelse af kritikalitets- og funktionsanalyser med henblik på at kunne fjerne eller minimere tab og spild på grund af produktionsstop. Fastlæggelse optimal vedligeholdsstrategi og for produktionsanlæg og produktionsudstyr.

Deltagerne lærer om:

Vedligeholdelsesoptimering og planlægning igennem vedligeholdelsesspillet som er Fredericia Maskinmesterskoles måde at lære de forskellige termer og vedligeholdelsesmetoder på. Læs mere om Vedligeholdsspillet.

Kurset afsluttes med en prøve.

Varighed

5 dage.

 

efteruddannelse/billeder/bearing-296561_1920_2.jpg
På AMU-kursus kan du bl.a. få undervisning i lejereparation og smøring


 

bubble