Kontakt os

Hvad laver en maskinmester?

En maskinmesteruddannelse åbner døren til en verden af udfordringer og muligheder. Som maskinmester bliver man en nøgleperson inden for den grønne omstilling, og man kan bl.a. komme til at arbejde inden for Power-to-X, offshore og i energiforsyningssektoren.

Maskinmestre finder ansættelse inden for en bred vifte af brancher, herunder:

  • Service, handel og rådgivning: 37%
  • Industri: 35%
  • Skibsfart/offshore: 12%
  • Energiforsyning, vand, renovation: 11%
  • Bygge og anlæg: 5%


Maskinmestre er alle steder på alle niveauer

En maskinmesteruddannelse er vejen til avancerede tekniske færdigheder og ledelseskompetencer. Med fokus på drift og vedligeholdelse af maskiner og komplekse systemer, rustes du til at tackle udfordringer inden for energisektoren og i industrien. 

Efter endt uddannelse åbner der sig en bred vifte af karrieremuligheder. Du kan træde ind i roller som driftsleder, teknisk chef, projektingeniør eller projektleder inden for maritime og industrielle sektorer. Maskinmestre er meget efterspurgte, og der er gode muligheder for en spændende karriere som maskinmester. 


Jobmuligheder

Kombinationen af teknisk kompetence og en bred viden om sikkerhed, kvalitet, arbejdsmiljø, økonomi og ledelse, giver mulighed for lederstillinger og job, hvor du bliver bindeleddet mellem leverandører, myndigheder, produktion og kunder.

Af de ca. 10.000 erhvervsaktive maskinmestre er næsten 90% ansat i landjobs.
På land er maskinmestrene beskæftiget stort set inden for ethvert område, hvor der anvendes større tekniske anlæg, eller hvor virksomheden deltager i teknisk udvikling.
Maskinmesteren finder du også i mange tekniske lederjobs inden for den offentlige sektor.

Omkring 10% er de erhvervsaktive maskinmestre arbejder til søs. Den sejlende maskinmester har ansvaret for skibets tekniske installationer, lige fra de store fremdrivningsmotorer over kraftanlæg og køleanlæg til automatik og sikkerhedssystemer.

Ombord på et skib er der oftest to eller tre maskinmestre: Maskinchefen, 1. mester og evt. 2. mester. Maskinmesteren er arbejdsleder med den opgave at overvåge og planlægge en række arbejdsopgaver på skibet, herunder sikre en optimal varetagelse af skibets tekniske drift og vedligehold.


Internationale jobmuligheder

For de store danske virksomheder, som leverer og opstiller tekniske anlæg ude i verden, er maskinmestrene nøglepersoner ved leverancer, opstilling og igangsætning samt i garantiperioder. Derfor kan jobbet som maskinmester være præget af meget rejseaktivitet, ligesom der er gode muligheder for at få fast job på det internationale arbejdsmarked.

Mere information

Få mere inspiration på generalist.dk, eller på blivmaskinmester.nu

Du kan også læse håndbogen Karrierevejen, der udgives af Maskinmestrenes Forening. I Karrierevejen finder du artikler om blandt andet karrieremuligheder, jobsøgning og betydningen af netværk.

Se Rasmus Brohave "Hvad kan jeg blive? Maskinmester"

 

Job og karriere

Ledighed blandt maskinmestre

Der er stor efterspørgsel på maskinmestre - både i landjobs og til søs.
Hvert år laver Maskinmestrenes Forening en opgørelse over ledige maskinmestre

Typisk ligger ledighedsprocenten på under 1%, hvilket svarer til ingen ledighed blandt maskinmestre.

UddannelsesZoom  kan du se statistikker over løn og arbejdsløshed for maskinmestre.

Brancher

Du kan finde maskinmestre hvorend der er motorer, anlæg eller maskiner der skal driftes og vedligeholdes. Maskinmestre kan derfor både være ansat på hospitaler og storcentre, hvor der er ventilationsanlæg der skal vedligeholdes, ligesom du kan finde maskinmestre på biogasanlæg, kraftværker, i datacentre og på boreplatforme.

Mange maskinmestre sidder også i lederroller i rådgivningsvirksomheder, hvor de rådgiver om energi- og produktionsoptimering. 

Man ser også maskinmestre i Forsvaret, ligesom der også er maskinmestre ansat i Arbejdstilsynet. Med andre ord - mulighederne er mange, når man vælger en karriere som maskinmester.

Hvad tjener en maskinmester?

Som færdiguddannet maskinmester er der gode muligheder for at tjene en god løn.

Ifølge UddannelsesZoom er den typiske løn for en færdiguddannet maskinmestre 41.700 kr. om måneden.

Maskinmestrenes Forening laver hvert år en lønstatisik, hvor man kan se gennemsnitslønnen i forskellige brancher og efter anciennitet. Arbejder man eksempelvis inden for el-, gas-, vand- og varmeforsyning er gennemsnitslønnen på 60.216 kr. Er man ansat inden for skibfart og rederier er gennemsnitslønnen på 78.541 kr. om måneden. Disse tal er ikke for nyuddannede, men derimod et gennemsnit af alle lønninger.

Maskinmester eller ingeniør?

Mange overvejer om de skal vælge maskinmesteruddannelsen eller søge ind på en ingeniøruddannelse. Det er også et spørgsmål vi ofte får, når vi fortæller om maskinmesteruddannelsen; hvad er forskellen på en maskinmester og en ingeniør?

En maskinmester er en generalist. Det vil sige at maskinmestre ved lidt om rigtig meget. De har mange ansvarsområder, og deres faglige viden og kompetencer spænder bredt. 

En ingeniør specialiserer sig. De bliver specialister inden for et specifikt område, eksempelvis el, maskiner eller energi. Som ingeniør kommer man derfor til at vide meget om et specifikt område.

Maskinmestre kan også vælge at specialisere sig, og vi ser også mange maskinmestre med ingeniørtitler i deres arbejde. Man kan dog ikke kalde sig maskinmester, hvis man er uddannet ingeniør. 'Maskinmester' er nemlig en beskyttet titel, som man opnår ved at gennemføre maskinmesteruddannelsen.

bubble