Kontakt os

Hvad laver en maskinmester?

Maskinmestre finder ansættelse inden for en bred vifte af brancher, herunder:

  • Service, handel og rådgivning: 37%
  • Industri: 35%
  • Skibsfart/offshore: 12%
  • Energiforsyning, vand, renovation: 11%
  • Bygge og anlæg: 5%


Maskinmestre er alle steder på alle niveauer

Der står ofte en maskinmester bag titler som: Projektleder, projektingeniør, salgsingeniør, miljø- og kvalitetschef, applikations- og udviklingsingeniør, energichef, vagtchef, teknisk chef, energikonsulent, miljøkonsulent, vedligeholdschef, driftsleder og driftstekniker. Alsidigheden er en af årsagerne til, at der gennem flere år har været en meget lav ledighed blandt uddannede maskinmestre.

maskinmesterjob/silhorko.jpg


Multiteknisk kompetence

Maskinmestre fungerer tværfagligt og har overblik over drift og vedligehold af elinstallationer, maskiner, automation og IT i tekniske anlæg inden for f.eks. industrien, energiforsyning, hospitaler og butikscentre.


Lederjob

Kombinationen af teknisk kompetence og en bred viden om sikkerhed, kvalitet, arbejdsmiljø, naturmiljø, økonomi og ledelse, giver mulighed for lederstillinger og job, hvor du bliver bindeleddet mellem leverandører, myndigheder, produktion og kunder.

maskinmesterjob/kenneth_robot.jpg


Job i land

Af de ca. 10.000 erhvervsaktive maskinmestre er næsten 90% ansat i landjobs.
På land er maskinmestrene beskæftiget stort set inden for ethvert område, hvor der anvendes større tekniske anlæg, eller hvor virksomheden deltager i teknisk udvikling.
Maskinmesteren finder du også i mange af de vigtigste lederjobs inden for den offentlige sektor.


Mange internationale jobmuligheder

For de store danske virksomheder, som leverer og opstiller tekniske anlæg ude i verden, er maskinmestrene nøglepersoner ved leverancer, opstilling og igangsætning samt i garantiperioder. Derfor kan jobbet som maskinmester være præget af meget rejseaktivitet, ligesom der er gode muligheder for at få fast job på det internationale arbejdsmarked.

maskinmesterjob/esvagt.jpg


Job til søs

Den sejlende maskinmester har ansvaret for skibets tekniske installationer, lige fra de store fremdrivningsmotorer over kraftanlæg og køleanlæg til automatik og sikkerhedssystemer.

Ombord på et skib er der oftest to eller tre maskinmestre: Maskinchefen, 1. mester og evt. 2. mester. Maskinmesteren er arbejdsleder med den opgave at overvåge og planlægge en række arbejdsopgaver på skibet, herunder sikre en optimal varetagelse af skibets tekniske drift og vedligehold.

 

Få mere inspiration på generalist.dk, eller på blivmaskinmester.nu

Du kan også læse håndbogen Karrierevejen, der udgives af Maskinmestrenes Forening. I Karrierevejen finder du artikler om blandt andet karrieremuligheder, jobsøgning og betydningen af netværk.

 

bubble