Kontakt os

Adgangskursus

For dig der har en godkendt erhvervsuddannelse men ingen gymnasial uddannelse, tilbyder Fredericia Maskinmesterskole et adgangskursus i samarbejde med VIA UC i Horsens eller Aalborg Universitet Esbjerg.

Adgangskurset varer et semester, det vil sige ca. 17 uger.

Hvis du vil læse i Fredericia undervises adgangskurset på FMS Fredericia, og du skal tilmelde dig direkte til FMS med dette ansøgningsskema. Hvis du vil læse i Esbjerg, undervises kurset på Aalborg Universitet Esbjerg, og du skal søge optagelse gennem dem.

Adgangskurset har til formål at give dig kundskaber på gymnasialt B-niveau i fagene matematik og fysik samt gymnasialt C-niveau i fagene dansk og engelsk.

For at du kan optages på adgangskurset kræves:

  • Folkeskolens afgangsprøve
  • En erhvervsuddannelse eller mindst 2 års relevant erhvervserfaring

Undervisningen afslutter du med mundtlig og skriftlig prøve i matematik, mundtlig og skriftlig prøve i dansk, mundtlig prøve i fysik og mundtlig prøve i engelsk.
Hvert af de 4 fag skal bestås enkeltvis med minimum karakteren 02.

Hvis du i forvejen opfylder adgangskravet i et eller flere af de nævnte fag, kan du få merit i dette og behøver dermed kun følge undervisningen og aflægge prøve i de øvrige fag.

Kurset er SU-berettiget og meritgivende til andre uddannelser, som også kræver gymnasialt B- og C-niveau.

Der er kursusstart i januar og august.

bubble