Kontakt os

Adgangskrav til maskinmesteruddannelsen

Her kan du se, hvilke optagelseskrav, der er til maskinmesterstudiet anhængigt af,  hvilken baggrund du har.

Ansøger med gymnasial baggrund

Hvis du har gennemført en gymnasial uddannelse, fx STX, HTX, HHX eller HF, kan du søge ind på maskinmesteruddannelsens 1. semester (BM1).

Din uddannelse starter med et værkstedsforløb og en virksomhedspraktik, som skal give dig en faglig ballast og grundlæggende forståelse for en række tekniske og praktiske discipliner, før du tager hul på den teoretiske del af uddannelsen.

Der er på nuværende tidspunkt ikke krav til studieretning eller karaktergennemsnit, så hvis du har bestået en gymnasial uddannelse, kan du optages på studiet.
Dog anbefaler vi kraftigt, at du, hvis du ikke har haft matematik og fysik på minimum B-niveau, supplerer med disse fag. Dette kan du evt. gøre, mens du går på BM1-BM3, da du i den periode har et minimum af hjemmearbejde.

Ansøger med erhvervsuddannelse

Hvis du har en relevant erhvervsuddannelse, vil du som oftest kunne starte på maskinmesteruddannelsens 4. semester (BM4). Dog skal du først læse en række gymnasiale fag op for at opfylde optagelseskravene.

Hvad er en relevant erhvervsuddannelse?

Relevant erhvervsuddannelse kan fx være: elektriker, smedeuddannelse (inkl. VVS), mekanikeruddannelse, industritekniker eller værktøjsmager.

Det er også muligt at søge ind med andre erhvervsuddannelser, men din vej ind på udannelsen kan variere alt efter baggrund.

Hvis du fx er tømrer eller murer, vil du skulle starte på uddannelsens 1. semester (BM1), hvor du skal gennemføre et semesters værkstedsforløb, som skal give dig en faglig ballast og grundlæggende forståelse for en række tekniske og praktiske discipliner, før du tager hul på den teoretiske del af uddannelsen. Du får dog merit for uddannelsens 2. og 3. semester, hvor man normalt skal i virksomhedspraktik. Dermed vil du korte et år af uddannelsens fulde længe, og du vil kunne tage den på 3½ år.

Med nogle erhvervsuddannelser vil din uddannelse ikke være tilstrækkeligt relevant ift. maskinmesteruddannelsen, og du vil skulle gennemføre samtlige 4½ år.

Kontakt gerne en studievejleder, hvis du er i tvivl om, om din erhvervsuddannelse er relevant.

Supplerende fag

Før du kan optages på maskinmesterstudiet, skal du supplere din erhvervsuddannelse med mindst fire fag på gymnasialt niveau:

  • Matematik
  • Fysik og/eller kemi
  • Engelsk
  • Dansk

To af fagene skal minimum være på B-niveau. De øvrige skal være på minimum C-niveau. Vi anbefaler altid, at du tager især matematik og fysik på de højeste niveauer.

Supplerende fag kan tages på f.eks. VUC, men de fleste med erhvervsuddannelse tager et halvt års adgangskursus, hvor man tager fire fag på samme tid.

Adgangskursus

For dig, der har en relevant erhvervsuddannelse men ingen gymnasial uddannelse, tilbyder FMS et adgangskursus i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere.

Fredericia: samarbejde med VIA University College i Horsens. Kurset undervises på FMS Fredericia med FMS' egne undervisere. Ansøgning sker til FMS.
Esbjerg: samarbejde med Aalborg Universitet Esbjerg. Ansøgning sker gennem AAU Esbjerg, og kurset undervises dér.
Sønderborg: Undervisningen afvikles af FMS. Ansøgning sker til FMS.

Hvis du består adgangskurset gennem en af vores samarbejdspartnere, er du garanteret en plads på maskinmesteruddannelsen på FMS.

Adgangskurset varer et semester, det vil sige ca. 17 uger.

Adgangskurset har til formål at give dig kundskaber på gymnasialt B-niveau i fagene matematik og fysik samt gymnasialt C-niveau i fagene dansk og engelsk.

Hvis du i forvejen opfylder adgangskravet i et eller flere af de nævnte fag, kan du få merit i dette og behøver dermed kun følge undervisningen og aflægge prøve i de øvrige fag.
Det betyder, at hvis du fx har en eksamen i dansk på C-niveau (eller derover) fra din erhvervsuddannelse, behøver du ikke tage dansk igen.

For at du kan optages på adgangskurset kræves:

  • Folkeskolens afgangsprøve
  • En erhvervsuddannelse eller mindst 2 års relevant erhvervserfaring

Undervisningen afslutter du med mundtlig og skriftlig prøve i matematik og dansk, samt mundtlig prøve i fysik og engelsk.
Hvert af de 4 fag skal bestås enkeltvis med minimum karakteren 02.

Kurset er SU-berettiget og meritgivende til andre uddannelser, som også kræver gymnasialt B- og C-niveau.

Der er kursusstart i uge 5 og i august. Se kalenderen for præcise datoer.

Søg ind på adgangskurset her.

Husk: Hvis ikke du har et, så skal du, mens du tager adgangskurset, tage et førstehjælpsbevis, da det er et krav, når du skal starte på BM4. Førstehjælpskurset skal være på minimum 6 timer, og førstehjælp ved hjertestop skal indgå. Et bevis kunne f.eks. indeholde: Førstehjælp ved hjertestop (4 timer) og Førstehjælp ved ulykker (2 timer).

Ansøgere med EUX

Hvis du har en EUX-uddannelse, kan du få merit for de første 3 semestre på maskinmesterstudiet og søge optagelse direkte på uddannelsens 4. semester.

Dit svendebrev fra EUX-uddannelsen skal dog være relevant for maskinmesterstudiet. Det vil sige, at du skal være fx elektriker, smed, mekaniker el.lign.

Kontakt gerne en studievejleder, hvis du er i tvivl om, om dit svendebrev er relevant.

Ansøgere uden gymnasie- eller erhvervsuddannelse

Hvis du hverken har en gymnasial uddannelse eller en relevant erhvervsuddannelse, kan du måske også optages på maskinmesteruddannelsen. Din vej ind på studiet afgøres i dette tilfælde af en vurdering via studievejledningen.

Relevant erhvervserfaring af mindst 2 års varighed kan, efter uddannelsesinstitutionens afgørelse, i enkelte tilfælde ud fra en realkompetencevurdering, træde i stedet for adgangskravet om en erhvervsuddannelse.

Dette beror på en individul vurdering, behanding af en ansøgning og en prøve i værkstedet. Realkompetencevurderingen skal være færdigbehandet inden du kan starte.

 

Ansøgningsfrist:

1. maj, studiestart august

1. november, studiestart februar

 

 

maskinmester studerende
Studerende arbejder ved en af de mange gruppefaciliteter på FMS Fredericia.

 

bubble