Kontakt os

Adgangskrav

Optagelse på maskinmesteruddannelsen forudsætter en af følgende 2 muligheder:

Mulighed 1

At ansøgeren har gennemført en af følgende gymnasiale uddannelser: · Studentereksamen (STX) · HF (kursus) · HTX · HHX · EUX Adgangskurset til ingeniøruddannelserne med matematik og fysik/kemi på minimum B-niveau samt engelsk og dansk på minimum C-niveau.

Mulighed 2

At ansøgeren har gennemført en relevant erhvervsuddannelse* suppleret med matematik, fysik og/eller kemi, engelsk og dansk, hvoraf to af fagene minimum skal være på B-niveau. De øvrige skal være på minimum C-niveau. Relevant erhvervserfaring af mindst 2 års varighed kan, efter uddannelsesinstitutionens afgørelse, i det enkelte tilfælde ud fra en realkompetencevurdering træde i stedet for adgangskravet om en erhvervsuddannelse. Supplerende fag kan tages på f.eks. VUC, men de fleste med erhvervsuddannelse tager et halvt års adgangskursus, hvor man tager fire fag på samme tid. Læs mere om adgangskursus under billedet.

*Relevant erhvervsuddannelse kunne fx være: Elektriker, smedeuddannelse, mekanikeruddannelse, maskinarbejder eller værktøjsmager.
Kontakt gerne en studievejleder, hvis du er i tvivl om, om din erhvervsuddannelse er relevant.

Husk: Hvis ikke du har et, så skal du, mens du tager adgangskurset, tage et førstehjælpsbevis, da det er et krav, når du skal starte på maskinmesteruddannelsens 1. teorisemester, BM4. Førstehjælpskurset skal være på minimum 6 timer, og førstehjælp ved hjertestop skal indgå. Et bevis kunne f.eks. indeholde: Førstehjælp ved hjertestop (4 timer) og Førstehjælp ved ulykker (2 timer).

 


Studerende arbejder ved en af de mange gruppefaciliteter på FMS Fredericia.

Adgangskursus

For dig der har en godkendt erhvervsuddannelse men ingen gymnasial uddannelse, tilbyder FMS et adgangskursus i samarbejde med VIA UC i Horsens eller Aalborg Universitet Esbjerg.

Adgangskurset varer et semester, det vil sige ca. 17 uger.

Hvis du vil læse i Fredericia undervises adgangskurset på FMS Fredericia, og du skal tilmelde dig direkte til FMS med dette ansøgningsskema. Hvis du vil læse i Esbjerg, undervises kurset på AAU Esbjerg, og du skal søge optagelse gennem dem.

Adgangskurset har til formål at give dig kundskaber på gymnasialt B-niveau i fagene matematik og fysik samt gymnasialt C-niveau i fagene dansk og engelsk.

Hvis du i forvejen opfylder adgangskravet i et eller flere af de nævnte fag, kan du få merit i dette og behøver dermed kun følge undervisningen og aflægge prøve i de øvrige fag.

For at du kan optages på adgangskurset kræves:

  • Folkeskolens afgangsprøve
  • En erhvervsuddannelse eller mindst 2 års relevant erhvervserfaring

 

Kurset er SU-berettiget og meritgivende til andre uddannelser, som også kræver gymnasialt B- og C-niveau.

Der er kursusstart i januar og august.

bubble