Mentorordning for virksomheder

Fredericia Maskinmesterskole (FMS) har nu mulighed for at tilbyde ekstra vejledning, hvis en virksomhed ikke har haft maskinmesterstuderende i bachelorpraktik før.

FMS fik i 2018 tildelt midler fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje. Puljen har det formål, at regionens uddannelsesinstitutioner skal kunne skabe et fundament, der sikrer, at områdets virksomheder i fremtiden har adgang til velkvalificeret arbejdskraft.

De midler, FMS er blevet tildelt, skal finansiere en mentorordning fra 2019 t.o.m. 2021. Mentorordningen skal skabe viden om muligheden for at få maskinmesterstuderende i bachelorpraktik for virksomheder, der ikke tidligere har haft praktikanter. Der er særligt fokus på at give små og mellemstore virksomheder (SMV) mulighed for at få studerende i bachelorpraktik. SMV’er kan have den udfordring, at hvis de ikke allerede har en maskinmester, en ingeniør eller lignende ansat, opfylder de som udgangspunkt ikke kravet til at få studerende i praktik. Dette krav kan mentorordningen medvirke til at opfylde.

Mentorordningen sikrer, at der tildeles ekstra ressourcer til den studerende og virksomheden ved at knytte en underviser fra FMS tættere på forløbet, end en bachelorvejleder normalt ville være. Mentoren og virksomheden kan således i samarbejde med den studerende definere et relevant udviklingsprojekt, den studerende kan skrive et bachelorprojekt om. Samtidig sikres det, at den studerende får det faglige udbytte, der forventes i bachelorpraktikken.

Ordningen skal således skabe bro mellem SMV’er og uddannelsessystemet. Værdien af mentorordningen for SMV’er er, at virksomhederne tilføres et kompetenceløft. Desuden opnår virksomheden ny viden gennem det arbejde, en studerende udfører for virksomheden, dels i sin praktikperiode og dels i sit bachelorprojekt.

Det kan desuden tilføjes, at en maskinmesterstuderende har – med sin faglige baggrund i teknik og ledelse – forudsætningen for at forstå sproget og kulturen på mange af Trekantområdets mindre produktionsvirksomheder. FMS har udviklet en valgfagslinje, Industri og ledelse, målrettet produktionsvirksomheder. Det er primært studerende fra denne linje, der er tiltænkt denne ordning. 

En praktikperiode er minimum en periode på 10 uger à 37 timer. Praktikken er ulønnet, da den studerende er berettiget til SU. 

Ejer du eller er du ansat i en SMV, og er du interesseret i at høre nærmere om mentorordningen, så kontakt lektor Peter Skovgaard.

I videoen nedenfor fortæller administrerende direktør Henrik Jylov og produktionschef Claus Boysen, hvad OTV Plast A/S i Vejen har fået ud af at have Christian og Nikolaj i bachelorpraktik.