Hvad laver en maskinmester?


Der findes ca. 10.000 uddannede, aktive maskinmestre i Danmark. Heraf er ca. 5000 beskæftiget i private virksomheder i land, 3000 inden for offentlig og halvoffentlig virksomhed og 2000 inden for søfart.

Novo

Maskinmestre er alle steder på alle niveauer
Der står ofte en maskinmester bag titler som: Projektleder, projektingeniør, salgsingeniør, miljø- og kvalitetschef, testingeniør, energichef, vagtchef, teknisk chef, energikonsulent, miljøkonsulent, vedligeholdschef, driftsleder eller driftstekniker. Alsidigheden er en af årsagerne til, at der gennem flere år har været en meget lav ledighed blandt uddannede maskinmestre.

Multiteknisk kompetence
Maskinmestre fungerer tværfagligt og har overblik over drift og vedligehold af elinstallationer, maskiner, automation og IT i tekniske anlæg inden for f.eks. industrien, energiforsyning, hospitaler og butikscentre.

LederjobSilhorko
Kombinationen af teknisk kompetence og en bred viden om sikkerhed, kvalitet, arbejdsmiljø, naturmiljø, økonomi og ledelse, giver mulighed for lederstillinger og job, hvor du bliver bindeleddet mellem leverandører, myndigheder, produktion og kunder.

Job i land
Af de ca. 10.000 erhvervsaktive maskinmestre er over 80% ansat i landjobs.
På land er maskinmestrene beskæftiget stort set inden for ethvert område, hvor der anvendes større tekniske anlæg, eller hvor virksomheden deltager i teknisk udvikling.
Maskinmesteren finder du også i mange af de vigtigste lederjobs inden for den offentlige sektor.

Mange internationale jobmuligheder
For de store danske virksomheder, som leverer og opstiller tekniske anlæg ude i verden, er maskinmestrene nøglepersoner ved leverancer, opstilling og igangsætning samt i garantiperioder. Derfor kan jobbet som maskinmester være præget af meget rejseaktivitet, ligesom der er gode muligheder for at få fast job på det internationale arbejdsmarked.

Maskinmester på skib

Job til søs
Den sejlende maskinmester har ansvaret for skibets tekniske installationer, lige fra de store fremdrivningsmotorer over kraftanlæg og køleanlæg til automatik og sikkerhedssystemer. Maskinmesteren er arbejdsleder med den opgave at overvåge og planlægge en række arbejdsopgaver på skibet, herunder sikre en optimal varetagelse af skibets tekniske drift og vedligehold.

Få mere inspiration på generalist.dkmaskinmester.dk eller på blivmaskinmester.nu