Kontakt os

Udvidet kedelpasseruddannelse

Videncenter for Drift & Vedligehold tilbyder en udvidet kedelpasseruddannelse som beskrevet i bilag 4 i Arbejdstilsynets bekendtgørelse 1978 af 27. oktober 2021: ”bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser”.

Uddannelsen til udvidet kedelpasser er opbygget af 6 enkelte ugemoduler med en efterfølgende hjemmeperiode på 2-3 uger. Uddannelsen afvikles over ½ år. Der vil være ca. 1 dags hjemmearbejde (med mulighed for vejledning) på eget anlæg mellem hvert modul.

Deltagerne inddrager deres egen virksomheds anlæg i deres undervisning, hvilket resulterer i større viden og indsigt i eget anlæg.

De 6 ugemoduler afvikles på FMS' afdeling i Fredericia. Undervisningsformen er dels klasseundervisning og dels øvelser i laboratorier.

Uddannelsen er åben for alle, og undervisningen foregår på dansk.

Varighed:
6 uger
Efterår 2024:
Uge 34, 37, 40, 44, 47 og 50
Forår 2025:
Uge 5, 8, 10, 15, 18 og 21
Pris:
Kr. 17.300,- (ekskl. moms) pr. deltager
Herudover kommer udgifter til undervisningsmateriale - se nedenfor.
Tilmeld efterår 2024

 

Mål for uddannelsesforløbet


Deltagerne lærer:

  • At udføre daglige kontrol- og pasningsopgaver, der vedrører damp- og hedtvandskedler i kontrolklasse B samt at udføre almindeligt forekommende vandanalyser i henhold til fabrikantens krav. Endvidere lærer kursisten at foretage lovpligtige afprøvninger af sikkerhedsudstyret ved damp- og hedtvandskedelanlæg.
  • Selvstændigt at passe alle typer dampkedler og hedtvandskedler, der hører til i kontrolklasse A, i henhold til Arbejdstilsynets vejledning.
  • At udføre daglig drift og vedligeholdelse på det tilhørende hjælpeudstyr.
  • Teorien, der gør kursisten i stand til at udføre ovenstående opgaver.

Efter endt uddannelse kan deltagerne:

  • Selvstændigt passe alle typer dampkedler.
  • Udføre daglig drift og vedligeholdelse af det tilhørende hjælpe- og produktionsudstyr.
  • Forestå den daglige drift og vedligeholdelse af vandbehandling og vandbehandlingsudstyr samt foretage nødvendige analyser på råvand, spædevand, fødevand, kondensat og kedelvand.
  • Udføre fejlsøgning med udgangspunkt i analyseresultaterne og udføre den lovpligtige kontrol af sikkerhedsudstyret.

Emnerne i uddannelsen er de samme, som er beskrevet i faget Termiske maskiner for maskinmesteruddannelsen, dog undervises kun i emner, der vedrører dampkedlers og dampanlægs opbygning, pasning, driftsøkonomi og emnet kedelvandbehandling. Læringsmålene kan findes i studieordningen til tilhørende undervisningvejledninger, der kan tilgås fra FMS' hjemmeside.

Undervisningsmateriale

Bogpakke bestilles til deltagere og vil efterfølgende blive faktureret til firmaet. Cirkapris kr. 2.500,- (ekskl. moms).

Tilmelding og afmelding

Se afbudsvilkår under fanen med praktisk info.

N.B: Uddannelsen er ikke et AMU-kursus, og der kan derfor ikke opnås VEU.

Undervisningssted og overnatning


FMS Fredericia, Købmagergade 86

Se info vedr. overnatning under fanen Praktisk info.

bubble