Kontakt os

Power-to-X - Teknologier, værdikæder og sektorkobling

Bliv uddannet til at varetage opgaver med Power-to-X-teknologier og på Power-to-X-anlæg - med et diplommodul fra Videncenter for Drift & Vedligehold på Fredericia Maskinmesterskole.

Ønsker du at blive klædt på til at varetage opgaver på fremtidens Power-to-X (PtX)-anlæg? Ønsker du en grundig indføring i alle væsentlige tekniske og formelle aspekter af PtX-teknologierne? Hvis ja, så læs videre.

Nu udbyder Videncenter for Drift og Vedligehold på Fredericia Maskinmesterskole et særskilt diplommodul i PtX – svarende til 10 ECTS.

Diplommodulet kaldes ”Power-to-X - Teknologier, værdikæder og sektorkoblinger” og giver en overordnet introduktion til de forskellige aspekter af PtX – både tekniske, kommercielle og regulatoriske.

Grøn omstilling og sektorkobling

Med diplommodulet vil du stå med en grundlæggende viden om PtX-teknologierne, men også med en bredere viden om anvendelsesmuligheder, og hvordan PtX kommer til at indgå i den grønne omstilling og sektorkoblingen.

Du kan således bruge modulet til at løse nuværende PtX-opgaver eller som et godt udgangspunkt for at byde ind på kommende PtX-relaterede opgaver. På den måde kan modulet åbne op for nye ansvarsområder og karriereveje.

Undervisningen er praksisnær og tilrettelægges så vidt muligt med udgangspunkt i dine aktuelle PtX-relaterede opgaver i egen virksomhed. Med modulet får du således konkret viden, du umiddelbart kan anvende i dit arbejde med PtX.

Job og uddannelse samtidig

Diplommodulet i PtX udbydes i et samarbejde mellem Aarhus Maskinmesterskole og Fredericia Maskinmesterskole, og undervisningen er tilrettelagt, så du kan varetage et fuldtidsjob samtidig.

Det PtX-modul vil også kunne udgøre et valgfrit modul på diplomuddannelsen i vedligehold.

Kontakt lektor Lars Jenry Petersen for spørgsmål vedr. diplommodulet i PtX på ljp@fms.dk eller tlf. 22 34 86 20.

Datoer og priser

Se datoer og priser for foråret 2024.

Modulets opbygning

Power-to-X - Teknologier, værdikæder og sektorkobling er et diplommodul på bachelorniveau, som udgør 10 ETCS-point.

Modulet tilrettelægges, så du kan varetage et fuldtidsjob samtidig.

Adgangskrav

Hvis du gerne vil optages som studerende på modulet er der nogle formelle adgangskrav, du skal opfylde.

For at du kan blive optaget, skal du have gennemført en relevant teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse på akademiniveau eller højere – for eksempel maskinmester, ingeniør, byggetekniker eller produktionsteknolog.

Derudover skal du kunne dokumentere, at du har haft minimum to års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse.

Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav, har du mulighed for at blive optaget på en realkompetencevurdering. 

Dokumenter

Her finder du alle dokumenter vedr. Power-to-X - Teknolgier, værdikæder og sektorkobling.

Litteraturliste

Eksamensvejledning

Studieordning

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav til uddannelsen (eller et af modulerne), men du har kompetencer, som kan sidestilles hermed, så kan du ansøge om en vurdering af dine realkompetencer.

Find generel information om realkompetencevurdering på ug.dk.

Tag kontakt til vores studievejleder Nina, hvis du ønsker at realkompetencevurderes.

Nina kan kontaktes på telefon 22 22 78 55 eller mail nlm@fms.dk.

 

Økonomisk støtte

Der er mulighed for at opnå økonomisk støtte til diplommodulet.

Se dine muligheder for økonomisk støtte på ug.dk.

 

Omstillingsfonden

Omstillingsfonden giver dig mulighed for at søge op til 10.000 kroner årligt til at dække efter- og videreuddannelse på akademi- eller diplomniveau samt fagspecifikke kurser og enkeltfag på heltidsuddannelser på professionsbachelorniveau. Støtten udbetales, uanset om du tager enkeltstående moduler eller længere forløb.

Du kan søge støtten fra Omstillingsfonden, hvis du er faglært eller ufaglært, eller hvis du har en uddannelse svarende op til en professionsbachelor. Sidstnævnte omfatter fx folkeskolelærere, maskinmestrer, pædagoger og sygeplejersker. 

Midlerne fra Omstillingsfonden uddeles efter først til mølle-princippet. Så jo før du søger, desto større er sandsynligheden for, at du kommer i betragtning til at få 10.000 kr. til dit næste efter- og videreuddannelsesforløb. Du kan dog tidligst søge fire måneder før dit modul starter. Du søger ved at udfylde en tro- og loveerklæring, som du vedhæfter din tilmelding til det modul, du ønsker tilskud til. Læs mere nedenfor i fanen 'Hvordan søger jeg?'. 

Nedenfor giver vi nogle svar på de mest almindelige spørgsmål vedrørende tilskudsordningen. Du kan finde endnu mere uddybende information om uddannelsesstøtten på Omstillingsfondens egen hjemmeside.

Spørgsmål og svar

Kan jeg søge tilskuddet?

Du er kvalificeret til at søge den årlige uddannelsesstøtte på 10.000 kr., hvis du er i job (og ikke selvstændig) og enten:

 • Er faglært eller ufaglært
 • Har en uddannelse svarende op til en professionsbachelor

OBS: Hvis du allerede har fået bevilget det årlige maksimumbeløb på 10.000 kr. fra Omstillingsfonden, har du opbrugt din kvote og kan hermed ikke søge flere midler. Du skal være opmærksom på, at du samtidig også skal opfylde de generelle adgangskrav til en diplomuddannelse.

Hvornår kan jeg søge tilskuddet?

Omstillingsfondens årlige midler bliver tildelt ansøgere efter først til mølle-princippet, så det gælder om at være hurtig med ansøgningen. Vær dog opmærksom på, at du tidligst kan få tildelt tilskud fire måneder før opstart af diplommodulet. Sidste frist for at søge om midler er ved modulstart.

Omstillingsfonden er oprettet af Uddannelses- og Forskningsministeriet i forlængelse af den trepartsaftale, som regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i 2017. Omstillingsfonden udvides og videreføres med 100 mio. kr. årligt i 2024.

Hvordan søger jeg?

 • Du skal udfylde og underskrive en tro- og loveerklæring fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. Bemærk: Erklæringen skal printes, underskrives fysisk og indscannes.
 • Vedhæft den udfyldte tro- og loveerklæring til din online tilmelding, når du tilmelder dig modulet, du søger om tilskud til.
 • Hvis du eller din arbejdsgiver allerede har betalt deltagergebyret, vil det blive refunderet, hvis du opfylder kravene og tildeles støtten fra Omstillingsfonden. Beløbet bliver refunderet til den betaler, som du angiver i din tilmelding.

Hvordan kan jeg bruge tilskuddet?

De uddannelsesaktiviteter, som du kan søge om tilskud til, koster noget forskelligt. Det er helt op til dig, hvilke og hvor mange moduler, du vælger at få finansieret med midlerne fra Omstillingsfonden – du kan dog maksimalt søge om 10.000 kr. årligt fra ordningen.

Hvis du bliver tildelt tilskud til et modul, som overstiger de 10.000 kr., bliver der sendt en faktura på det resterende beløb til den betaler, du har angivet i din tilmelding. Hvis du bliver tildelt tilskud til et modul på under 10.000 kr., kan du samme år søge om tilskud for det resterende beløb op til max. 10.000 kr. Du søger på samme måde som beskrevet i ovenstående.

Midlerne fra Omstillingsfonden dækker ikke udgifter til bøger, transport, tilkøb af vejledning eller lignende.

Hvis du søger tilskud fra Omstillingsfonden og samtidig vil søge økonomisk støtte hos en anden kompetencefond, skal du undersøge reglerne hos den pågældende kompetencefond.

Hvad vil det sige at være ufaglært eller faglært?

Hvis du er ufaglært, betyder det i bred forstand, at du ikke har anden form for uddannelse eller faglige kvalifikationer end den almene skolegang. Du har fx ikke gennemgået en erhvervsuddannelse eller en mellemlang eller lang videregående uddannelse.

Hvis du er faglært, har du fået et svendebrev til et fag. Det betyder i bred forstand, at du har en uddannelse inden for det fag, du arbejder indenfor.

Hvad vil det sige at have en videregående uddannelse til og med professionsbachelorniveau?

Hvis du har en videregående uddannelse op til professionsbachelorniveau, kan du søge uddannelsesstøtten fra Omstillingsfonden. Det kan du også, hvis du har gennemført en hel akademiuddannelse eller diplomuddannelse (herunder HD del. 2), da dette betragtes som videregående uddannelser.

Har du derimod en akademisk bacheloruddannelse fra et universitet eller en af de kunstneriske uddannelsesinstitutioner eller en tilsvarende eller længere videregående uddannelse, kan du ikke søge støtten.

Her er nogle eksempler på en videregående uddannelser op til professionsbachelorniveau:

Professionsbachelor:

 • Sygeplejerske
 • Lærer
 • Pædagog
 • Maskinmester
 • Bygningskonstruktør

Diplomuddannelser der er afsluttet med et afgangsprojekt:

 • Den sundhedsfaglige diplomuddannelse
 • Den sociale diplomuddannelse
 • Den pædagogiske diplomuddannelse

Akademiuddannelser der er afsluttet med et afgangsprojekt:

 • Akademiuddannelse i sundhedspraksis
 • Akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration
 • Akademiuddannelse i socialpædagogik

Erhvervsakademiuddannelser der er afsluttet med et afgangsprojekt:

 • Markedsføringsøkonom
 • Financial controller
 • Laborant

Godkendt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets krav for kvalitetssikring af maritim uddannelse

 

Tilmeldingsformular

Deltager
Firmaoplysninger
Upload eksamensbevis
Tilmelding kan kun gennemføres, hvis der vedhæftes eksamensbevis.
Andet
Beskyttet af reCAPTCHA | Privatliv - Vilkår
bubble