Kontakt os

El-kursus

Er du klar til at blive fagligt el-ansvarlig i din virksomhed?

Alle virksomheder som selv ønsker at varetage el-arbejde omfattet af bekendtgørelse 1082 skal have en af sikkerhedsstyrelsen godkendt ansvarlig, som kan verificere el-installationer, og lede de elektrikere som skal udføre arbejdet.

Videncenter for Drift og Vedligehold udbyder dette kursus, hvor du på kun to uger bliver gjort klar til opgaven som fagligt ansvarlig i en virksomhed, der ønsker at være autoriseret inden for el-området. Med kurset bliver du forberedt til at være fagligt ansvarlig – uden yderligere træning.

El-kurset er med til at ajourføre og højne dine el-tekniske kompetencer ved hjælp af både teori og praktik, hvilket vil give dig mulighed for bedre at kunne varetage et øget el-teknisk ansvar i både dit nuværende og fremtidige job.

For din arbejdsgiver betyder det, at jeres virksomhed fremover selv vil kunne varetage de el-tekniske opgaver, som hidtil har krævet en ekstern el-installatør. At jeres virksomhed har sin egen el-autorisation sparer således både tid og udgifter ved de løbende el-tekniske opgaver.

Kurset afholdes i uge 13 og 18 i 2025:
-
Pris:
Varierende priser - Se nedenfor.
N.B:
Det er muligt at tilmelde sig enkelte uger.
Tilmelding

Ledelse og sikkerhed

Som fagligt ansvarlig for el-arbejdet i en virksomhed skal man kunne forestå ledelsen af elektrikere. Det er derfor vigtigt, at den fagligt ansvarlige kender områdets terminologi og metoder.

Ud over praktisk træning sørger kurset for, at deltagerne er opdateret vedrørende de nyeste bekendtgørelser og love inden for området.

Kursets indhold lægger sig i forlængelse af den viden, der er erhvervet ved den teoretiske el-autorisationsprøve.

Kurset indeholder undervisning, så der kan udstedes et Live Working Certifikat, som er erstatningen for LAUS-beviset.

På kurset lægges vægt på drift og vedligeholdelse af elektriske installationer under spænding og sikkerhed generelt.

Verifikation efter del 6 i DS/HD 60364 i forbindelse med dokumentation og KLS.

Kurset indeholder praktisk el-arbejde, som har til formål at gøre deltageren i stand til at udføre og genkende godt håndværk inden for faget.

Målgruppe

Maskinmestre og personer med tilsvarende el-tekniske kompetencer, der arbejder i virksomheder, hvor der udføres el-tekniske opgaver, som kræver el-autorisation.

Med kurset bliver du som el-installatør bedre klædt på til at virke som fagligt el-ansvarlig i en autoriseret virksomhed. Du får ajourført din el-tekniske viden og får desuden afprøvet en række grundlæggende el-tekniske opgaver i praksis.

Kursets opbygning

El-kurset er opbygget af et teoretisk og et praktisk modul af hver en uges varighed. Der vil typisk være 4-6 ugers mellemrum mellem kursusmodulerne.

De to moduler kan tages som enkeltstående kurser eller som et samlet forløb.

Indhold på det teoretiske modul

 • Introduktion til den seneste lovgivning og de nye lovpligtige standarder.
 • Lovpligtigt ansvar og arbejdsledelse for den fagligt ansvarlige iht. EN 50110-1 ved arbejde på installationer og maskinanlæg under spænding.
 • Autorisationsloven og opbygning af dit eget kvalitetsledelsessystem (KLS)
 • Opdatering af dine faglige kompetencer vedr. projektering og dimensionering iht. de seneste ændringer i bekendtgørelser, regler og standarder.
 • Korrekt udførelse af grundbeskyttelse og fejlbeskyttelse på TT-net og TN-net systemjording.
 • Beregning af kortslutningsniveau IK min/max, samt højst tilladelige jordsløjfemodstand.
 • Valg af egnet materiel efter gældende lovgivning og standarder.
 • Automatisk afbrydelse af forsyningen og indstilling af maksimalafbrydere.
 • Udførelse af udligningsforbindelser, supplerende udligningsforbindelser og systemjording.
 • Lovpligtige krav til verifikation og idriftsætning af installation efter installationsbekendtgørelse 1082.

Beregninger med moderne hjælpemidler er en del af kurset, og hjemmearbejde kan forekomme.
Adgang til relevante lovpligtige standarder er gratis i kursusperioden.

Indhold på det praktiske modul

 • Praktisk arbejde, måling og fejlfinding hvor gældende regler og standarder følges og omsættes til praksis. Øvelser nær ved og under spænding er en del af kurset.
 • Verifikation og eftersyn i praksis.
 • Arbejdsaktiviteter i praksis efter standarden EN 50110-1 (En skærpelse i forhold til de nu udgåede L-AUS-bestemmelser).
 • Måling og fejlfinding på installationer og maskintavler samt ELV-kredse i praksis.
 • ”Best practice” ved reparation og udskiftning af komponenter.
 • Tilsyn og kvalitetssikring i praksis.
 • Udligningsforbindelsers udførelse i praksis.
 • Identifikation og risikovurdering af jordingssystemer i installationer og maskinanlæg.
 • Håndværksmæssig korrekt udførelse af installation og opbygning i praksis.
 • Tilslutning i forsyningspunkt/kabelskab, stikledning og målerinstallation.
 • Installation af fordelingstavle med RCD, smeltesikringer og MCB på TT-net.
 • Installation til trefaset elmotor, herunder korrekt kobling af motor og kontrol af motorværn.
 • RCD-test, måling af jordsløjfemodstand, kortslutningsniveau, eftersyn, kontrol.
 • Idriftsætning og verifikation i praksis med tilhørende dokumentation.

For det praktiske modul udstedes kursusbevis: Live Working Certificate, Arbejde på og nær spænding efter EN 50110-1 (En skærpelse af kompetencekrav i forhold til de tidligere, nu udgåede, L-AUS-bestemmelser).


Der udstedes kursusbevis for deltagelse ved ugens slutning.

Priser

Begge moduler: kr. 22.000,-

Modul 1: kr. 10.500,-

Modul 2: kr. 12.500,-

(Alle priser er ekskl. moms)

N.B: Det er muligt at tilmelde sig enkelte uger.

Kurset inkluderer diverse undervisningsmateriale samt fuld forplejning.

Afbudsvilkår

Se under Praktisk info.

Undervisningssted og overnatning

FMS Fredericia, Købmagergade 86

Se info vedr. overnatning under fanen Praktisk info.

Tilmeldingsformular

Deltager
Firma
Tilmelding
NB: Orienter dig venligst om, hvornår dit kursus afholdes. Se datoer/uger for kurset øverst på siden.
Beskyttet af reCAPTCHA | Privatliv - Vilkår
bubble