Kontakt os

Eksamen i Varmepumpe på VE-niveau

Dato:
Nye datoer kommer snart
Tilmeldingsfrist:
Samme dato som afleveringsfrist. Se nedenfor
Vigtigt:
Tilmelding kan kun gennemføres, hvis der vedhæftes synopsis.
Pris:
Kr. 1.700,- (ekskl. moms) pr. deltager
N.B:
Ved færre end fem tilmeldte forbeholder vi os retten til at aflyse eksamen og flytte den til et senere tidspunkt.
Tilmelding

Formål

At klarlægge om eksaminanden er på minimum niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring, inden for kravet til medarbejdere i VE-godkendte virksomheder iht. gældende bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der monterer små, vedvarende energianlæg (p.t. Bek 1047 af 26. august 2013) på VE-området ”montering af varmepumper og systemer til overfladenær udnyttelse af geotermisk energi.”

Læs artikel om kurset her.

Eksamensform

20 minutters mundtlig eksamination som tager udgangspunkt i nedenstående punkter:

  1. Besvarelse af multiple choice-opgave eller lignende udført under en teoretisk uddannelse for VE-uddannet medarbejder på VE-området ”montering af varmepumper og systemer til overfladenær udnyttelse af geotermisk energi”.
  2. En 2-5 siders synopsis i emner fra punkt 4 i bilag 1 i gældende bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder der monterer små vedvarende energianlæg (p.t. Bek 1047 af 26. august 2013).

Eksaminanden skal i opgaven godtgøre, at vedkommende har udført praktiske opgaver, der ligger under et eller flere af de 8 underpunkter i punkt 4 fra bilag 1.

Sysopsis skal være censor og eksaminator i hænde senest 5 hverdage før tidspunktet for eksaminationen.

Yderligere info vedr. eksamen samt ordforklaring.

Karaktergivning: Bestået/ikke bestået

Eksamensdatoer og tidsfrister

Sommer 2023

Afleveringsfrist: 11. juni

Eksamen: 19. juni

Efterår 2023

Afleveringfrist: 24. september
Eksamen: 2. oktober

Afleveringfrist: 29. oktober
Eksamen: 6. november

Pris

Webbaseret eksamen/eksamen på FMS i Fredericia koster kr. 1.700 pr. kursist (ekskl. moms).

Uddrag fra Bilag 1 i Bekendtgørelse 1047 af 2013

Kompetencekrav til VE-uddannede medarbejdere inden for montering af varmepumper og systemer til overfladenær udnyttelse af geotermisk energi:

  1. Viden om gældende relevant lovgivning, herunder byggelovgivning, autorisationslovgivning, støjlovgivning og jordvarmebekendtgørelsen.
  2. Viden om miljø, sikkerhed og myndighedskrav, herunder lydkrav.
  3. Selvstændigt kunne yde rådgivning til kunden.
  4. Kunne beregne energibehov til opvarmning.
  5. Kunne beregne energibehov til varmt brugsvand.
  6. Kunne vejlede i at etablere korrekt rør- og kabelføring gennem klimaskærm og gennem bygning.
  7. Viden om korrekt tilslutning til bygningens varmesystem (radiatorer og gulvvarme).
  8. Viden om korrekt indregulering af styrings- og reguleringssystem.

Tilmeldingsformular

Deltager
Firmaoplysninger
Eksamensdag
Vælg, hvilken eksamen du vil tilmeldes
Upload synopsis
Tilmelding kan kun gennemføres, hvis der vedhæftes synopsis.
Eksamensform
Vælg fysisk- eller onlineeksamen
Andet
Beskyttet af reCAPTCHA | Privatliv - Vilkår
bubble