Kontakt os

Eksamen i Solcelleteknik for VE-installatører

Dato:
Se nedenfor
Tilmeldingsfrist:
Samme dato som afleveringsfrist. Se nedenfor
Vigtigt:
Tilmelding kan kun gennemføres, hvis der vedhæftes synopsis.
Pris:
Kr. 1.700,- (ekskl. moms) pr. deltager
N.B:
Ved færre end fem tilmeldte forbeholder vi os retten til at aflyse eksamen og flytte den til et senere tidspunkt.
Tilmelding

Formål

At klarlægge om eksaminanden er på minimum niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring, inden for kravet til medarbejdere i VE-godkendte virksomheder iht. gældende bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der monterer små vedvarende energianlæg (p.t. Bek 1047 af 26. august 2013) på VE-området.

Uddannelsen skal tillige bibringe et godt kendskab til eventuelle europæiske teknologistandarder og mærkningssystemer, f.eks. Solar Keymark, og national lovgivning og EU-lovgivning på området. For at kunne indgå i rollen som VE-uddannet medarbejder inden for solcelleanlæg skal den VE-uddannede være i besiddelse af følgende hovedkompetencer:

 1. Evne til at arbejde sikkert med det nødvendige værktøj og udstyr under overholdelse af sikkerhedskrav og -standarder og udpege faremomenter ved solcelleanlæg med hensyn til elektricitet m.v.
 2. Evne til at identificere anlæg og komponenter dertil, som er specifikke for aktive og pas-sive systemer, herunder den mekaniske konstruktion, og bestemme komponenternes placering og systemets design og konfiguration.
 3. Evne til at udpege en egnet placering af anlægget og dets orientering og hældning under hensyntagen til skyggeforhold, solindfald, den bærende konstruktion

Eksamensform

20 minutter mundtlig eksamination som tager udgangspunkt i en af eksaminanden udfærdiget portfolio.

Portfolioen skal indeholde:

 1. Besvarelsen af multiple choice opgave eller lignende udført under en teoretiske uddannelse for VE-uddannet medarbejder på VE-området ”montering af solceller”.
 2. En 2-5 siders synopsis i emner fra punkt 2 i bilag 1 (se se uddrag af bekendtgørelse nedenfor) i gældende bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder der monterer små vedvarende energianlæg (p.t. Bek 1047 af 26. august 2013).

Eksaminanden skal i opgaven godtgøre at vedkommende har udført praktiske opgaver, der ligger under et eller flere af de 8 underpunkter i punkt 2 fra bilag 1.

Synopsis skal uploades ved tilmelding til eksamen, hvilket senest skal ske 10 hverdage før tidspunktet for eksaminationen.

TI fremlægger multiple choice besvarelse ved eksamination.

Yderligere info vedr. eksamen samt ordforklaring.

Karaktergivning: Bestået/ikke bestået

Eksamensdatoer og tidsfrister

Ingen datoer i kalenderen.

Kontakt kursuskoordinator Heidi Sørensen på 76 20 65 46 for yderligere information.

Nb. Eksamen afvikles kun ved minimum 5 deltagere.

Pris

Webbaseret eksamen/eksamen på FMS i Fredericia koster kr. 1.700 pr. kursist (ekskl. moms).

Uddrag fra Bilag 1 i Bekendtgørelse 1047 af 2013, punkt 2

Kompetencekrav til VE-uddannede medarbejdere inden for montering af
solcellesystemer:

 1. Viden om gældende relevant lovgivning, herunder byggelovgivning, autorisationslovgivning og planlovgivning.
 2. Viden om miljø og sikkerhed, herunder myndighedskrav.
 3. Selvstændigt kunne yde rådgivning til kunden.
 4. Kunne udpege den optimale placering af anlægget under hensyntagen til bygningens konstruktion og placering.
 5. Kunne vurdere tagkonstruktionens bæreevne og eventuelt behov for eftervisning af styrke og stabilitet.
 6. Kunne planlægge kabelføringsveje, og placering af invertere.
 7. Viden om korrekt montering af anlægskomponenter inden for klimaskærm.
 8. Kunne vejlede i at etablere korrekt kabelføring gennem klimaskærm og gennem bygning.

Tilmeldingsformular

Deltager
Firmaoplysninger
Eksamenstidspunkt
Vælg, om du vil tilmeldes eksamen i forårs- eller efterårssemesteret.
Upload synopsis
Tilmelding kan kun gennemføres, hvis der vedhæftes synopsis.
Andet
Beskyttet af reCAPTCHA | Privatliv - Vilkår
bubble