Kontakt os

Maskinmesteruddannelsen til Sønderborg

PRESSEMEDDELELSE

Maskinmesteruddannelsen til Sønderborg – FMS melder sig klar!

Fredericia Maskinmesterskole søger udbuddet om at etablere maskinmesteruddannelsen i Sønderborg. Skolen gjorde noget tilsvarende i Esbjerg for syv år siden, hvilket har været en stor succes for Esbjerg og opland. I Sønderborg håber man at kunne gentage succesen og integrere sig i lokalområdet.

Efter det seneste regeringsudspil ”Tættere på – Flere uddannelser og stærke lokalsamfund”, som inkluderer etablering af maskinmesteruddannelsen i Sønderborg, har man på Fredericia Maskinmesterskole besluttet at søge dette udbud.

Fredericia Maskinmesterskole (FMS) har afdelinger i Fredericia og Esbjerg med lige godt 500 studerende i alt. Afdelingen i Esbjerg startede i 2014, og i dag går der 200 studerende. Faktisk er maskinmesteruddannelsen på få år blevet Esbjergs største, tekniske uddannelse målt på studerende. FMS har vist, at man kan sikre kvaliteten i et nyt udbud fra starten, og dette vil man også kunne gøre i Sønderborg.

”Planen fra Esbjerg ligger klar til at blive gentaget i Sønderborg, og vi vil, hvis vi får udbudsretten, meget gerne indgå i tætte samarbejdsrelationer med andre uddannelsesinstitutioner, virksomheder og myndigheder i lokalområdet,” siger rektor Torben Dahl og uddyber: ”For at etablere os i Sønderborg, ville vi have et behov for samarbejde andre uddannelsesinstitutioner om brug af tekniske faciliteter. Ligeledes håber vi at kunne indgå i det eksisterende studiemiljø omkring Alsion. Det er vigtigt for os at have nære relationer til de virksomheder, der aftager maskinmestre, og en drøm kunne for eksempel være indretning af et kølelaboratorie i samarbejde med Danfoss, som allerede har bidraget med materiel til undervisningen på vores to nuværende afdelinger. Vi brænder for at skabe spændende og innovative studiefaciliteter, meget gerne i samarbejde med lokale virksomheder.”

Maskinmesteruddannelsen er en teknisk professionsbachelor på linje med andre mellemlange uddannelser. Torben Dahl kalder maskinmesteruddannelsen Danmarks bredeste, tekniske lederuddannelse, og selvom mere end 80 procent af alle maskinmestre i dag har job på land, har uddannelsen bevaret søfartstilknytningen og udbydes derfor udelukkende af maritime uddannelsesinstitutioner. Kendetegnet for maskinmesteruddannelsen er også, at den er meget praksisnær, og der et tæt samarbejde med virksomheder om f.eks. udvikling af uddannelsen samt forskning. Det seneste bevis på dette er FMS’ nye valgfag rettet mod datacenterbranchen. Dette valgfag er udviklet i samarbejde med blandt andre Google, der i efteråret 2020 tog et stort, nyt datacenter i brug ved Taulov lige uden for Fredericia.

Men hvordan vil det fungere i praksis at starte maskinmesteruddannelsen op i Sønderborg? Selvom faciliteterne vil være nye, har FMS mange års erfaring med at uddanne maskinmestre, og det vil man naturligvis kunne mærke fra dag ét. For at sikre kvaliteten i uddannelsen vil erfarne undervisere fra Fredericia og Esbjerg tage turen til Sønderborg og undervise ud fra den samme studieordning og forløbsplan som på de to andre afdelinger. Forløbet for en maskinmesterstuderende i Sønderborg bliver altså nøjagtig det samme som i Fredericia og Esbjerg, og de unge mennesker kan derfor også mødes på tværs af de tre afdelinger og samlæse, lave øvelser, projekter, læse valgfag o.a.

Torben Dahl vurderer, at FMS i løbet af tre år kan have 120-150 maskinmesterstuderende gående på en ny afdeling i Sønderborg. Skolen har allerede en del studerende fra det allersydligste Danmark, men hvis man etablerer sig i Sønderborg, vil man næppe ”stjæle” studerende fra sig selv. Erfaringerne fra Esbjerg viser, at der blot er endnu flere, der vælger uddannelsen. Spørger man ind til, om Torben Dahl er bekymret for en overproduktion af maskinmestre er svaret nej. Ledigheden er på 2 procent, og det danske erhvervsliv har brug for maskinmestrenes kompetencer. Særligt i forbindelse med den grønne omstilling er der allerede stor efterspørgsel på dem, og den efterspørgsel lader ikke til at blive mindre i de kommende år; tværtimod.

 

Maskinmesteruddannelsen til Sønderborg

bubble