Kontakt os

Maritim Forsknings- og Udviklingskonference 2022

Den 11. og 12. august var de maritime uddannelseinstitutioner samlet på Hotel Legoland i Billund til forsknings- og udviklingskonference afholdt af Maritime Uddannelser.

Mere end 270 personer var tilmeldt konferencen, der havde flokus på den grønne omstilling. Ud over undervisere og ledere fra maritime institutioner var der også deltagere fra bl.a. Søfartsstyrelsen og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Konferencen stillede skarpt på relevante problematikker inden for den grønne omstilling, og det hele blev skudt i gang, da Claus Winter Graugaard fra Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping som første taler fremlagde centerets ambitioner i relation til den teknologiske virkelighed i fremtiden.

Derudover gæstede Jacob A. Sterling, head of Ocean Decarbonisation and Innovation hos Mærsk, også konferencen, hvor han fortalte om Mærsks nye skibe og de problematikker, der skal løses i forbindelse med deres grønne satsning.

Deltagerne kunne efter de første oplæg vælge mellem forskellige spor, hvor emnerne dækkede en bred vifte, herunder vindenergi, Power-to-X, maritime brændstoffer, den grønne energis livscyklus og meget mere.

Konferencen rundede fredag af med oplæg fra Andreas Nordseth fra Søfartsstyrelsen, der før konferencen sagde følgende:

"Den grønne fremtid, med alle de nye teknologier, kræver specialisering, fleksibilitet og lederskab. Der bliver med andre ord oceaner af muligheder for dem der vælger en maritim uddannelse. Ikke kun for dem, der vælger jobs til søs, men også til dem, der ansættes på land."

Resten af fredagen blev brugt i faggrupper på tværs af institutionerne, hvor der blev drøftet implementering af grøn omstilling i undervisningen og udarbejdelse af idékatalog.

Opbakningen til arrangementet var stor, og dagene var fyldt med ny viden med fokus på den grønne omstilling.

Oplægsholderne fik sat gang i spændende debatter om en mere bæredygtig fremtid, og maskinmestrenes rolle heri blev i den grad fremhævet.

Vi vil gerne sige stor tak til alle involverede i Forsknings- og Udviklingskonference 2022, herunder oplægsholdere og deltagere, og særligt en stor tak til styregruppen der har faciliteret konferencen samt til Maritime Uddannelser.

Maritim Forsknings- og Udviklingskonference 2022 Maritim Forsknings- og Udviklingskonference 2022 Maritim Forsknings- og Udviklingskonference 2022 Maritim Forsknings- og Udviklingskonference 2022 Maritim Forsknings- og Udviklingskonference 2022 Maritim Forsknings- og Udviklingskonference 2022 Maritim Forsknings- og Udviklingskonference 2022 Maritim Forsknings- og Udviklingskonference 2022 Maritim Forsknings- og Udviklingskonference 2022 Maritim Forsknings- og Udviklingskonference 2022

bubble