Sciencedage for folkeskoleelever

Elever

Den 10. og 11. april havde vi besøg af elever fra 8. klasse på 4 skoler fra Fredericia Kommune - Kirstinebjergskolen, Fjordbakkeskolen, Erritsø Fællesskole og Ullerup Bæk Skolen - samt 2 skoler fra Middelfart kommune: Vestre Skole og Ejby Skole. Sammen med UU Lillebælt havde undervisere fra FMS arrangeret disse læringsdage for elever med særlig interesse og talent inden for for teknologi.

Eleverne fik undervisning i programmering af PLC-styringer og skulle dernæst i vores automationslab for at afprøve tingene i praksis. Opgaven bestod i, at eleverne skulle få et emne til at køre på et transportbånd, hvor følere sender signaler til PLC'en, der programmeres til, at båndet skal stoppe og skifte retning, når emnet er ud for føleren.
Elever

På dag 2 var elevernes forældre inviteret til at komme på besøg og se, hvad der var blevet arbejdet med over de to dage.
Forældre på besøg

FMS' undervisere på sciencedagene, Klaus Kalmeyer og Jan Meincke Iversen, var imponerede over den arbejdsomhed og interesse, de unge mennesker udviste. Der er vist ingen tvivl om, at kombinationen mellem skoleelever og denne type teknologi er et godt match.

Er du underviser i naturvidenskabelige fag eller folkeskole-/gymnasieelev, og er du interesseret i at høre om muligheden for, at din klasse kan arrangere et lignende forløb på FMS, så kontakt vores ungdomskoordinatorer, Klaus Kalmeyer (Fredericia) eller Hans Thomsen (Esbjerg) for at høre mere.

 

Elever