Samarbejde med Chalmers Universitet i Gøteborg

I forbindelse med at Fredericia Maskinmesterskole skal institutionsakkrediteres, er der nye krav, vi som institutionen skal leve op til. Et af de nye krav er, at man skal være i stand til at evaluere egne uddannelser med eksterne eksperter. Man overtager dermed selv ansvaret for kvalitetssikring af sine uddannelser. Ansvaret lå før hos Danmarks Akkrediteringsinstitution, som sammensatte eksterne ekspertpaneler til vurdering af uddannelserne.
Der er forskellige metoder at gennemføre denne evaluering på. FMS har valgt en metode (N5TEC), der er udviklet mellem 5 nordiske universiteter, hvor DTU og Chalmers er to af dem.

N5TEC er en metode, hvor man benchmarker 2 meget ens uddannelser og er eksterne eksperter for hinanden. Da Chalmers Universitet udbyder Sjöingen¬jör uddannelsen, der er meget lig maskinmesteruddannelsen, har FMS indgået et samarbejde med dem om at evaluere/benchmarke maskinmesteruddannelsen med Sjöingenjör uddannelsen. Det første møde blev afholdt hos Chalmers i Gøteborg og evalueringsprocessen forløber over det kommende halve år, og ender ud i en rapport for hver uddannelse indeholdende anbefalinger til hinanden. Rapporterne indeholder samtidig institutionernes egne anbefalinger, fremkommet i processen gennem det indgående kendskab til hvordan andre gennemfører uddannelsen.

Allerede efter det første møde står det klart, at begge parter er i stand til at lære af hinanden, og dermed udvikle vore uddannelser til gavn for aftagerne og de studerende.

Formålet med evaluering af egne uddannelser med eksterne eksperter er at sikre, at uddannelserne har det rette niveau og et indhold og en tilrettelæggelse, som understøtter de studerendes læring og opnåelse af læringsmål. Institutionsakkreditering indebærer kravet om, at en uddannelsesinstitution selv skal kunne tage ansvar for, at uddannelserne evalueres løbende og systematisk, og at evalueringerne bidrager til både kvalitetssikring og udvikling.

Chalmers Universitet er et internationalt teknisk-naturvidenskabeligt universitet med ca. 10.000 studerende og 3.000 ansatte.

Chalmers