Praktik og udlandsophold

I forbindelse med maskinmesteruddannelsen indgår der 2 praktikperioder, hvis du har en gymnasial baggrund, og 1 praktikperiode hvis du har en håndværksmæssig baggrund. I begge praktikperioder er du ude i en virksomhed.

Den første praktikperiode, virksomhedspraktikken, er på ca. 9 måneder og ligger umiddelbart efter endt kursus på værkstedsskolen.
Her får du den håndværksmæssige erfaring samt erfaring med at indgå i en virksomhed, hvor der fokuseres på kommunikation, sikkerhed og samarbejde.

Den anden praktikperiode, professionspraktikken, foregår i uddannelsens 9. og sidste semester og udgør ca. halvdelen af semestret. Her skal du lære at arbejde udviklingsorienteret og problemløsende med profession som maskinmester. Denne praktik skal føre til udveksling af viden, give dig færdigheder og kompetencer som snarlig færdiguddannet maskinmester, samtidig med at du i denne praktikperiode får god mulighed for at skabe et godt netværk i erhvervslivet.

Læs mere om hver enkelt praktikperiode under de respektive menupunkter.

På vores Facebookside kan du bl.a. læse beretninger fra studerendes praktikoplevelser.