Operatørstyret optimering

Operatørstyret optimering af vedligehold


Målgruppe

Uddannelsesmålet retter sig primært mod personer, som arbejder i virksomheder, hvor der anvendes kritikalitets- og funktionsanalyser til fastlæggelse af optimale vedligeholdsstrategier for produktionsanlæg og produktionsudstyr.

Formål

Gennem anvendelse af kritikalitets- og funktionsanalyser kan deltageren i samarbejde med andre faggrupper fjerne eller minimere tab og spild på grund af produktionsstop. Deltagerne kan kortlægge kritiske funktioner og fejltilstande, og gennemføre konsekvensanalyser og bestemme sikkerheds- miljø- og økonomiske konsekvenser ved svigt og nedbrud.
Deltageren kan fastlægge optimal vedligeholdsstrategi og udfærdige vedligeholdsplan for produktionsanlæg og produktionsudstyr.

Indhold

Anvendelse af kritikalitets- og funktionsanalyser med henblik på at kunne fjerne eller minimere tab og spild på grund af produktionsstop. Fastlæggelse optimal vedligeholdsstrategi og for produktionsanlæg og produktionsudstyr.

Deltagerne lærer om

Vedligeholdelsesoptimering og planlægning igennem vedligeholdelsesspillet som er Fredericia Maskinmesterskoles måde at lære de forskellige termer og vedligeholdelsesmetoder på. Læs mere om Vedligeholdsspillet.

Varighed

5 dage.

Mere info om kurset

Hvis du vil vide mere om kurset, og hvornår det bliver afholdt, kan du kontakte
Susanne Møller Petersen, tlf. 7920 1202 eller Heidi Sørensen, tlf. 7620 6546