Adgangskrav

Adgang til maskinmesteruddannelsen forudsætter:

1) at ansøgeren har gennemført en af følgende gymnasiale uddannelser:

  • Studentereksamen (STX)
  • HF (kursus)
  • HTX
  • HHX
  • EUX
  • Adgangskurset til ingeniøruddannelserne med matematik og fysik/kemi på minimum B-niveau og engelsk og dansk på minimum C-niveau.

eller

2) at ansøgeren har gennemført en godkendt erhvervsuddannelse suppleret med matematik og fysik/kemi på minimum B-niveau og engelsk og dansk på minimum C-niveau.
Relevant erhvervserfaring af mindst 2 års varighed kan, efter uddannelsesinstitutionenes afgørelse, i det enkelte tilfælde ud fra en realkompetencevurdering træde i stedet for adgangskravet om en erhvervsuddannelse.

 

Genveje